Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, avd. friomsorgskontor

Kriminalomsorgen region sør


Hvor møter den domfelte opp?
Kriminalomsorgen Buskerud friomsorgskontor ligger i Drammen sentrum, Grønland 32b i NRK-bygget på Strømsø-siden. For å komme dit kan man benytte bil, buss eller tog. NRK-bygget ligger i en blindgate med mulighet for parkering i nærheten, og Buskerud friomsorgskontor holder til i 4.etasje.

Friomsorgskontoret har også en lokasjon på Hønefoss, i Osloveien 10 (2. etasje). Telefonnummer og e-postadresse dit er det samme som for kontoret i Drammen.   

Ruteopplysninger: 
For buss og/eller togforbindelse kan man benytte seg av www.trafikanten.no for avgangstider til Drammen.