Brottsbrytet

Brotts-brytet er et program som tilbys i noen enheter i kriminalomsorgen, og det retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Målet er å hindre ny kriminalitet.

Samtaler og veiledning

Domfelte eller varetektsinnsatte som er med i Brotts-brytet er med på samtaler og veiledning, forelesninger, praktiske øvelser og gjør arbeidsoppgaver. Tema og innhold handler om den domfeltes eller varetekstinnsatte sin egen kriminalitet, konsekvenser for deltakeren og hans eller hennes nærmeste, fokus på offer, alternativer til kriminalitet, kommunikasjon, relasjoner, framtidsplanlegging og forebygging av tilbakefall.

Form og gjennomføring

Brotts-brytet gjennomføres både i grupper (5 – 6 deltakere) og med individuelle samtaler. Antall møter og tidsbruk vil variere fra gruppe til gruppe, minimal gjennomføringstid er 24 timer på 3 uker, maksimal gjennomføringstid er 80 timer over 40 uker. I tillegg til disse gruppetimene kommer tre individuelle samtaler.

Programledere

De som holder kurset - programlederne - er tilsatte i kriminalomsorgen som har fått opplæring og videreutdanningskurs ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS.