Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er en landsdekkende anstalt for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslede. Fengslet har en avdeling med høyt sikkerhetsnivå med plass til 45 innsatte. Fengslet har også en avdeling med lavere sikkerhetsnivå i Bredtveitveien 2b, med plass til 19 innsatte. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet? 
Fengslet ligger sentralt plassert med gode kommunikasjonsmuligheter. Om man kommer med jernbane, så ligger Romerike fengsel Ullersmo avdeling rett øst for jernbanen. Gå gjennom undergangen og ta til høyre, og fengselet ligger ca 300 meter unna. De som kjører bil kan kjøre av E6 mot Kløfta og parkere på fengslets parkeringsplass. Om man kommer via E6, så ta av mot Kløfta og følg veien mot sentrum. Like før jernbaneundergangen må man ta til venstre, og man ser fengslet rett frem.

Hva MÅ den domfelte ha med seg? 
Den innsatte må ha med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon, slik at fengslet kan identifisere henne.

Hva KAN den domfelte ha med seg? 
Den domfelte kan ha med seg totalt 2 kolli med klær, sko, og noen få smykker.

Det er ikke tillatt med hygieneartikler, elektriske artikler, bøker, hobbyartikler, dvd/cd, frimerker da det er vanskelig å kontrollere. En del av dette kan kjøpes ved månedshandling og ukeshandling under soningsoppholdet. Bøker får du låne ved fengselsbiblioteket.

Det er tillatt å ha med seg 1 pakke tobakk eller 2 pakker sigaretter eller 3 snus. Disse må være forseglet og norskprodusert.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst? 
Den innsatte får utlevert en standardpakke som inneholder nødvendige toalettartikler som blant annet kam, såpe, tannbørste, tannkrem, deodorant,3 truser og 3 sokker. I tillegg får innsatte en joggedress som de må bruke mens de er i mottaksavdelingen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Alle nyinnsatte plasseres i mottaksavdelingen (avdeling 3). Innsatte får informasjon om regler og rutiner som gjelder på avdelingen og ellers i fengslet. Innsatte får tildelt en kontaktbetjent. Nyinnsatte gis ikke tilgang til fellesskap før de har vært på fengslet i ett døgn. Sykepleier tar raskt kontakt med innsatte etter innsettelse. En person fra arbeidsdriften tar også kontakt for å kartlegge hva som anses som hensiktsmessig sysselsetting.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan hver uke kjøpe diverse forbruksvarer fra storkiosken i Oslo fengsel. I tillegg tilbyr fritidsleder å foreta innkjøp en gang i måneden av toalettartikler, hobbyartikler og liknende som ikke finnes i det ordinære sortiment, under forutsetning av at innsatte har penger til å betale med.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan ringe i tjue minutter per uke. Telefontiden kan utvides med 10 min. til egne barn under 18 år, eventuelt 20 min. hvis flere barn. Det er ubegrenset telefontid til politi og advokat.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Informasjon om dette legges ved innkallingsbrevet

Hvilke skoletilbud har fenglet?
Grønland voksenopplæring har en egen skoleavdeling i fengslet. Her undervises det både i fag på ungdomsskolenivå og videregående nivå. I tillegg gis det tilbud om språkopplæring til enkelte utenlandske innsatte med relativt lang dom. Voksenopplæringen tilrettelegger også for studier på høyskole og universitetsnivå. De har også botrening.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Alle innsatte er sysselsatt i vanlig arbeidstid med forskjellige aktiviteter. Arbeidsdriften har tilbud som trearbeid, konfeksjonssøm, terapi i form av strikking og liknende, montering, veving og cellearbeid. I tillegg er det tilbud om ulike kurs.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Bibliotek, trening, div arrangementer som bingo, kino, konserter m.m.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

Ta kontakt med fengselet dersom du ikke har elektronisk ID. 

Hva er besøkstidene i fengslet?
Ordinære besøk foregår på torsdager kl. 17.00 - 20.00 og lørdag og søndag kl. 09.30 - 12.15 og kl. 17.00 - 19.00  (Avd. 4). Det gjøres unntak ved barnebesøk og ved besøk som kommer langveisfra.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg småmynter til kjøp av drikke på automat. Ved kjøp av mat tar automaten kun kort.  

Alle gjenstander, både små og store, må sendes pr post (se adresse lenger opp). 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Ved Bredtveit fengsel er det etablert besøksleilighet med mulighet for overnattingsbesøk. I denne leiligheten kan innsatte motta besøk av egne barn. De to grunnvilkårene for at denne type besøk skal kunne innvilges, er at besøket er til barnets beste og samtidig er sikkerhetsmessig forsvarlig. Det er barna som står i fokus for besøk i besøksleiligheten.