Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, avdeling B2

Kriminalomsorgen region øst


Bredtveit fengsel, avdeling B2, ligger på Kalbakken i Oslo kommune. B2 er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå med ordinær kapasitet på 19 kvinnelige innsatte. Avdelingen prioriterer innsatte i frigang, forberedelse til rusbehandling i institusjon (Stifinner'n) og domssonere med lengre straffer i avslutningsfasen. Avdelingen samarbeider med andre offentlige instanser i forberedelsen mot løslatelse.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Følg samme beskrivelsene som til hovedfengslet.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Ved direkte innsettelse må den innsatte ha med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjno, slik at fengslet kan identifisere henne.

Hva KAN den doomfelte ha med seg?
Den innsatte kan ha med seg klær, toalettartikler, penger, frimerker, cd/kassetter (originale) og et lite musikkanlegg. Det er også tillatat å ta med seg 5 pk. totakk eller 1 kartong sigaretter. Det er en fordel å ha med seg fritidstøy og gode sko da det er tilbud om fritidsaktiviteter i avdelingen.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Sengetøy og håndklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Nyinnsatte får omvisning og innføring i regler og rutiner som er gjeldene på avdelingen. Hun får to kontaktpersoner. Innsatte har en ukes karantene på deltakelse i aktiviteter utenfor fengslet.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Avdelingen har ukentlig handleframstilling på kjøpesenter i nærområdet.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Avdelingen har telefoner som innsatte disponerer til privat telefonering etter arbeidstidens slutt.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Grønland voksenopplæring har en egen skoleavdeling på hovedanstalten som også har tilbud for innsatte i avdeling B2. Det undervises både i fag på grunnskole- og videregående nivå. Skolen har rådgivningstjeneste. Det er også mulighet å tilrettelegge for studier på høyskole og universitetsnivå.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Alle innsatte er sysselsatt i vanlig arbeidstid med forskjellige aktiviteter. Arbeidsdriften har tilbud som konfeksjonssøm, renhold, utearbeid og kjøkkentjeneste. I tillegg har NAV kurs innen date, blomsterbinding, økonomi, jobbsøkerkurs m.m.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Ukentlige aktivitetsframstillinger, hvor vi benytter oss av ulike kultur. og fritidstilbud i Oslo og omegn. En gang pr. uke er det lagt opp til trening utenfor avdelingen.

Annet som er spesielt for avdelingen?
Stifinner'n for kvinner: Avdeling B2 samarbeider med Tyrilistiftelsen og har et tilbud til kvinner med et erkjent rusproblem, som ønsker å gå videre i rusbehandling.

Avdelingen tilbyr samtale- og motivasjonsprogrammet VINN.

B2 har tett samarbeid med organisasjoner som Røde Kors Nettverksarbeid, WayBack, Frelsesarmeen og Oslo krisesenter m.fl.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Den innsatte skriver en liste med navn på de personer hun ønsker besøk av. De besøkende får tilsendt et skjema hvor de søker om besøk og skriver under på at de samtykker i å bli sjekket i politiets straffesaksregister. Blir de klarert, får de tilsendt en besøkstillatelse med opplysninger om reglene for besøket. Gjester må selv ringe inn og bestille besøk, og den innsatte blir orientert om dette.

Hva er besøkstidene i avdelingen?
Ordinære besøk foregår på tirsdag kl. 15.45 - 20.45, fredag kl. 14.45 - 20.45, lørdag kl. 15.45 - 19.45 og søndag kl. 14.45 - 19.45. Besøkstidene er normalt én time. Det gjøres unntak ved barnebesøk og ved besøk som kommer langveisfra.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg mat og drikke til den innsatte - som nytes under besøket

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
B2 har et besøksrom med leker, bøker, TV me DVD-spiller. Det er også et uteområde med plen som kan benyttes under besøket.