Visitorene er til støtte for innsatte som trenger noen å snakke med og dele tanker og følelser med.

Nå har Røde Kors laget en informasjonsfilm om hva det innebærer å være visitor.

Filmen er tilgjengelig på https://www.youtube.com/watch?v=EhHMOXbqg1E