Bastøy fengsel er det største lavsikkerhetsfengslet i Norge, med en ordinær kapasitet på 115 innsatte. Det er kun menn som gjennomfører straff på Bastøy. 

Bastøy fengsel tar imot innsatte som har gjennomført en del av straffen og nærmer seg slutten av lengre dommer. I utgangspunktet skal domfelte ha gjennomført permisjoner før overføring til Bastøy.  

Fengslet ligger på Bastøy i Oslofjorden og er en del av Horten kommune. Øya er på ca. 2300 dekar og fungerer som et eget lite lokalsamfunn med ca. 80 bygninger, veier, strandsoner, kulturlandskap, fotfballbane, dyrket mark og skog.

Fengselet har et variert arbeidstilbud med muligheter for aktivisering i blant annet landbruk, maritim avdeling, kjøkken, teknisk avdeling og skole. På øya fines det det butikk, bibliotek, informasjonskontor, helsetjeneste, kirke, skole, NAV, kaianlegg, fergedrift og eget fyr med fasiliteter for utleie for mindre møter og seminarer.

Båttider til og fra Bastøy

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Den domfelte møter opp på bryggeområdet i Horten hvor vår ferge, MS Vederøy, ligger til kai på nordsiden av Bastøyferga.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Egne private effekter og toalettsaker

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Privat TV og andre personlige effekter.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Tannkrem/børste, håndkle, såpe, sengetøy. Dessuten startpakke med brød, melk og pålegg.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Første dagen blir man mottatt og skrevet inn, visitert og avkrevd urinprøve. Omvisning og orientering i og rundt i fengslet. Deretter blir man plassert på inntakshus. Dag 2 møter man til arbeidsplassering.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Vi har egen butikk med et bredt utvalg av dagligvarer.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Vi har fem telefonkiosker som kan disponeres før arbeidstid, i lunsjen og etter arbeidstid fram til kl. 2300 alle dager.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på rommet?
Stort sett det meste av private effekter.

Hvilke skoletilbud har fengslet?

 • Fellesfag (norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk, naturfag)
 • Historie, R1/R2-matematikk, fysikk
 • Skriveverksted og grunnleggende regning
 • Norsk og engelsk for minoritetsspråklige
 • Tømrerpraksis og – teori
 • Musikk – praktiske øvelser, som enkeltundervisning og i grupp
 • Datakurs 
 • Selvstudieplasser for høyere utdanning
 • Fengslet kan gi frigang til skoler og kurs på land, dersom det ellers er innenfor regelverket
 • ​Skoleavdelingen samarbeider med fengslet om praksisattester og fagprøver i flere fagområder

Hvilke tilbud har arbeidsdrifgten i fengslet?

 • Landbruk med skogsdrift og fjøsdrift. Kuer, sauer og hester.
 • Teknisk ddrift med vedlikehold og reparasjon av landbrukskjøretøy og maskiner
 • Storkjøkken med laging av middag og lunsj
 • Maritim avdeling med innsatte som matroser
 • Renholdsavdeling med stort vaskeri

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Mange ulike aktiviteter i regi av egen fritidsleder som har en innsatt som assistent.

 • Fluebinding
 • Musikkopplæring
 • Kurs i foredragsteknikk
 • Ulike friluftskurs
 • Eget fotballag i bedriftsserien
 • Framstillinger til bowling
 • Fotballkampper, kulturarrangementer m.m.

Annet som er spesielt for fengslet?

 • Humanøkologisk drift. Vår visjon er: Arena for ansvarstrening
 • Kurs i Gatemegling i regi av Røde Kors, Konfliktrådet/Restorative Justice
 • Rus- og voldsprogrammer; ATV, NSAP
 • Pappaprogrammer

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle må søke om besøkstillatelse for besøk ved Bastøy fengsel. Alle personer blir sjekket hos det lokale politiet og det utstedes besøkstillatelse til de som godkjennes. Denne tillatelsen må tas med sammen med gyldig ID-kort ved hvert besøk. Bestilling av besøk foretas av den innsatte selv.

Før du kan komme på besøk til Bastøy fengsel må du klareres/godkjennes. Dette søkes om digitalt, ved å logge deg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

Utenlandske statsborgere/ personer som ikke har elektronisk ID:
For de som ikke har elektronisk ID er det fremdeles mulig å søke om besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn ved elektronisk innlevering. Dette gjøres ved å fylle ut kontrollskjema for besøk av innsatte. 

Skjemaet sendes til Bastøy fengsel, Dokumentsenteret, Postboks 694, 4302 Sandnes. 

Hva er besøkstidene i fengslet?
Onsdag
Pulje 1: kl. 1535 – 1815 (kun barnebesøk)
Pulje 2: kl. 1845 – 2100

Lørdag og søndag
Pulje 1: kl. 1030 – 1315
Pulje 2: kl. 1530-1755

Besøkende må ha med seg gyldig identitetsdokument når de kommer på besøk. Ved tvil om identitet på besøkende, blir besøket avvist.

Hva må den besøkende ha med seg?
Besøkende må ha med seg gyldig identitetsdokument når de kommer på besøk. Ved tvil om identitet på besøkende, blir besøket avvist.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende må ha med seg gyldig identitetsdokument (pass eller førerkort). Klær, sko, bøker, avviser etc.  Mat og drikke kan nytes under besøket, men den innsatte får ikke ta med seg dette inn i fengslet etter endt besøk.

Barn som skal på besøk til Bastøy fengsel
Det er utarbeidet en brosjyre for barn som skal besøke fengselet.