ATV-samtalegrupper

ATV-samtalegrupper retter seg mot domfelte med problemer innen vold, rus og seksualisert vold. Målsettingen med med programmet er å endre gruppedeltakernes forståelse og holdninger til eget voldsbruk. Deltakelsen er frivillig.

Samtaler og oppgaver

Programmet består av samtaler og oppgaver rundt temaene vold, rus og seksualisert vold. Spørsmål som blir diskutert er bl.a: Hva er vold?, voldens natur, voldsroller, voldens ansvar, voldens årsaker, hvordan oppleves volden?, vold og endring, osv.

Form og gjennomføring

Deltakerne samles i grupper med 3-6 deltakere. Det er egne grupper for ulike problemer. Gruppene har minst 12 møter à 1,5 time og møtes vanligvis en gang i uka. Minst 18 timer tilsammen er beregnet til programmet, inkludert hjemmelekser.

Programledere

Instruktøren har gjennomgått minst grunnkurs i ATV-samtalegrupper på KRUS. Deretter skal vedkommende  gjennomføre ATV-spesialopplæring over 1,5 år samtidig med drift av gruppa.