Ærlig mat fra Halden fengsel

Halden fengsel lanserer i dag kokeboken "Ærlig mat", en samling av 56 kulinariske retter laget med kjærlighet og nytenkning av innsatte ved Halden fengsel.
Kokeboken "Ærlig mat" er et samarbeidsprosjekt mellom innsatte, Halden videregående skole og arbeidsdriften i Halden fengsel, og inkluderer også en CD med musikk laget av de innsatte i fengselet.

Troen på å kunne skape ganefryd

Alle rettene har oppskrift på norsk og engelsk og er delikat dandert for fotografering. Boka har oppskrifter fra forretter, via hovedrett til desserten. Vi finner blant annet laksetartar, rosastekt kyllinglever, lammekoteletter og tilslørte pærepiker. Et av målene med kokeboka var at prosjektet skulle være elevstyrt og at elevene skulle få mulighet til å utvikle sine kreative evner. Elevene skriver i sitt forord til boka at det har vært mye prøving og feiling, mye slit og mye god mat. Det viktigste de sitter igjen med er tro på egne evner til å sette sammen ingredienser slik at det blir en gangefryd.
kokebokredaksjonen halden fengsel

Overskudd av salget til Wayback

3. desember er det lansering av boken i bokhandelen, og overskuddet fra salget skal gå til stiftelsen Wayback. Stiftelsen jobber for at straffedømte skal leve et liv uten kriminalitet etter soning. En del av dem som sto bak boken og CDen som er spilt inn i tilknytning til denne er (fra venstre) musikklærer Harry Sagstuen, elev på medieverkstedet Damir, lærer ved Design og håndverk Tone Winther Avseth, musikklærer Jens Christian Syverstad, idèskaper, prosjektleder, redaktør og lærer ved Restaurant og matfag Yngve Mathisen, lærer ved Restaurant og matfag Sylvia Franke og verksbetjent ved Mediaverkstedet Svein Slotte Pedersen. Til slutt i forordet i kokeboka skriver redaktør Yngve Mathisen: "Her hos oss på Restaurant og matfag i Halden fengsel trenger ikke Eivind Hellstrøm rydde opp, men snarere heller rekruttere."