Åna fengsel

Region sørvest

Åna fengsel ligger i Hå kommune - ca. en times kjøretur sør for Stavanger. 

Åna fengsel

Åna fengsel er et fengsel med til sammen 164 plasser for mannlige innsatte. 140 av plassene er ved Åna fengsel, og 24 plasser er for åpen soning i avdeling Rødgata.

For å komme til Åna kan en ta tog til Nærbø, deretter taxi til fengslet da det ikke er bussforbindelse. Avstanden til fengslet er ca. 4,5 km. Åna fengsel ligger ved fylkesvei 181 mellom Varhaug og Nærbø.

Fengselet har særskilt fokus på framtidsrettet undervisning. Bryne Videregående Skole er ansvarlig for utdanningstilbudet ved fengselet. Skolen tilbyr utdanning og korte kompetansegivende kurs. Bryne videregående har et bredt yrkesfaglig tilbud, fellesfag, musikk, samt maskinfører og truckførerkurs. 

Åna fengsel har også et bredt tilbud innenfor arbeidsdriften med gårdsarbeid, gartneri, vedlikehold, snekker verksted, kjøkken med mer.

Vi kaller Åna for mulighetenes fengsel og er stolte av å kunne tilby innsatte unike muligheter innenfor arbeid og skole. Åna fengsel har en beliggenhet og et samarbeid mellom skole og fengsel, som gjør dette mulig.

Åna fengsel er opptatt av å møte alle innsattes ulike behov gjennom soningen. Vi jobber aktivt for å forebygge isolasjon og har et aktiviseringsteam som har dette som hovedoppgave. I tillegg jobber de opp mot innsatte med særskilte behov.

Informasjon før straffegjennomføring

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon og soningsinnkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Begrenset antall klesplagg, sko og elektriske artikler. Utvidet liste over tillatte gjenstander sendes domfelte ved innkalling. Ved ankomst vil den innsatte få utlevert sengetøy, håndkle og hygienepakke.

Tobakksvarer tillates ikke medbragt til fengslet. Ved innkomst kan snus eller rulletobakk kjøpes av fengselet.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst vil det bli foretatt en inngangssamtale og den innsatte blir registrert. Eiendeler innsatte har med seg inn til soning blir også kontrollert og registrert. Deretter vil innsatte bli plassert på inngangsavdelingen. Kartlegging med avdelingsbetjenter blir gjennomført samt samtaler med servicetorg, helseavdelingen, arbeidsdrift og skole.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Ordinære handlevarer bestilles på egen liste hver søndag og utleveres tirsdag. De innsatte kan handle for oppsparte midler, maksbeløp pr. uke er 800,-
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan ringe inntil 42 min i uken med telefonkort.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengselet har særskilt fokus på framtidsrettet undervisning. Bryne Videregående Skole er ansvarlig for utdanningstilbudet ved fengselet. Skolen tilbyr utdanning og korte kompetansegivende kurs. De tilpasser utdanningen så langt det lar seg gjøre i forhold til behovene hos den innsatte. Bryne vgs har et bredt yrkesfaglig tilbud, fellesfag, musikk samt maskinfører og truckførerkurs. Vi tilrettelegger og for universitetsstudier. Skolen samarbeider tett med arbeidsdriften og er helt avhengig av det gode samarbeidet med dem for å møte innsattes behov i de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidsdriften ved Åna fengsel tilbyr blant annet arbeid på trevareverksted, mekanisk trevareverksted, kjøkken, renhold og vaskeri. 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte i Åna fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved videobesøk.

Besøkende til Åna fengsel skal søke om besøkstillatelse digitalt. Dette gjøres ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID, og fylle ut et digitalt søknadsskjema.

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles mulig å søke om besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. Da fyller besøkende ut søknadsskjema og sender det til Åna fengsel.

Besøkstider i fengselet.
Tirsdag – fredag: 16:00 til 18:00
Lørdag: 09:30, 11:30, 13.30, 15:30, 17:30
Søndag: 09:30, 11:30, 15:30, 17:30

Rødgata
Mandag – fredag kl: 16:00 og 18:00
Lørdag og søndag kl: 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30

Det settes normalt av 1 time pr besøk.

Bestillingstid for besøk i skjer i tidsrommet: kl: 07:00 – 11:00 kl: 19:00 – 20:00 på telefon 51 79 90 00.  

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
For barn som kommer på besøk, har Åna fengsel tegnesaker, spill og bøker til ulike alderstrinn. Vi har også gyngehest, lego- og treklosser til de minste. Det er besøksrom som er tilpasset familier og yngre besøkendes behov. Når barn kommer på besøk eller ved lang reiseavstand, gis det vanligvis utvidet besøkstid. 

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde samt gyldig besøkstillatelse. Dette vil det stå informasjon om i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende avvises. 

Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsskanner som et kontrolltiltak ved mottak av besøkende. Besøkende vil da måtte la seg skanne i kontrollsonen før besøket. Sikkerhetsskanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til andre statiske kontrolltiltak, som metallportal og bagasjeskanner.

Hva kan besøkende ha med seg av gaver, etc?
Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk. Det er utplassert en automat med diverse snack og drikke i besøksavdelingen som kan kjøpes.

Annet:
Innsmugling av rusmidler (narkotika, alkohol, medikamenter, ol.) medfører straffeansvar. Besøket blir avvist dersom du møter beruset, det lukter alkohol eller at du er ruset på annen måte. Det ikke er tillatt å ha med mobiltelefon inn på besøk. Overtredelse av bestemmelsene medfører at besøket avbrytes og at besøkstillatelsen kan inndras og videre besøk kan bli nektet. Besøket kan avvises av andre spesielle grunner (interne forhold i fengselet). 

Besøksrommene ved fengselet er røykfrie.

For barn og unge, og pårørende med barn

Noen synes det er litt skummelt å komme på besøk til et fengsel, men vi vil gjerne hjelpe dere slik at det blir en bra opplevelse.

På Åna har vi en egen barneansvarlig, som blant annet skal gi råd og veiledning til barn som ha spørsmål  om fengsel og straff..

Dere kan også ringe besøksavdelingen dersom dere har spørsmål. De som svarer på dette nummeret kan også gi god informasjon. 

Les mer om hvordan dere søker for å komme på besøk under punktet ”Informasjon til besøkende" over.

Betjent på trappen 

Om besøk
Åna har ingen mur rundt fengselet. Inne på lukket avdeling har vi et lite og et stort besøksrom. Når det kommer barn på besøk pleier vi å bruke det store rommet. Der har vi gyngehest, leker, tegnesaker, spill og bøker. Vi har også en magnettavle som dere kan skrive, pusle og sette sammen figurer på.

Før vi går inn får dere et skap til å legge inn yttertøy, vesker og mobiltelefoner. Så skal vi gå gjennom en metallportal. Den ligner på dem de har på flyplassene, hvis dere har gått gjennom en sånn.

Besøksrom, tavle  Besøksrom

Noen av de innsatte som har fått dom kan etter hvert søke seg ut til den åpne avdelingen som vi kaller Rødgata - fordi alle husene er røde (bildet under). Der er det større plass og lekeapparater ute.

Rødgata 300px.png

Gode hjelpere / nyttige linker
Hvis dere ønsker å prate med noen utenfor fengselet kan dere kontakte For Fangers Pårørende (FFP). De vet mye om hvordan det er å ha noen i familien i fengsel.

”Veiledningssenteret for pårørende” i Haugesund og på Sandnes støtter bl.a. pårørende til innsatte med samtaler og andre aktiviteter. De har egne barnegrupper.