Hvor møter den domfelte opp?

Kontorlokalene i Kristiansand ligger midt i sentrum, i enden av Markensgate. Adressen er Tordenskjoldsgt. 16, og vi holder til i 2. og 3. etg. (resepsjon i 2. etg). Det er kort avstand både til kollektivtransport og parkering (eksempelvis Slottet parkeringshus).

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Agder friomsorgskontor kan gi tilbud om sinnemestringsprogram, EN-TIL-EN-program og ulike kurs. I tillegg administrerer Agder friomsorgskontor 38 soningsplasser for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK).