Hvor møter den domfelte opp?

Agder friomsorgskontor ligger sentralt i Kristiansand sentrum - i krysset Markensgate/Tordenskjoldsgate. Kort avstand til buss, tog og parkering.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Agder friomsorgskontor kan gi tilbud om sinnemestringsprogram, EN-TIL-EN-program og ulike kurs. I tillegg administrerer Agder friomsorgskontor 38 soningsplasser for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK).