Agder fengsel, Evje avdeling ligger i Evje og Hornnes kommune og er et fengsel for kvinner som soner på lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har egen rusmestringsavdeling. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengselet?

Fra Oslo: Følg E18 til Arendal og ta av på RV 42 mot Evje. Tar du buss, kan det være lurt å sjekke at denne korresponderer med buss til Evje (det går ikke så ofte busser på denne strekningen). Du kan også ta buss/tog til Kristiansand og ta buss til Evje (nr. 170), denne bruker ca. 1 time.
 
Fra Bergen: Kjør E39 fra Bergen mot Odda. Ta E134 over Haukelifjell. Ta RV9 fra Haukeli til Evje. Skal du ta buss, bruk Haukeli ekspressen. Du kan også kjøre/ ta buss via E39 til Stavanger og videre til Kristiansand og RV 9 videre til Evje.
 
Fra Kristiansand: Buss nr. 170. Gå av bussen ved innkjøring til den gamle militærleiren hvor der er bilverksted på begge sider av RV 9. Det er ca. 800 meter å gå fra krysset og opp til fengselet.
 
Med bil: Via RV 9 sørfra ta av til høyre ved skilt til Evjemoen, det ligger et Mekonomen- verksted i krysset. 
 
Fra Arendal: Buss nr 175 til Evje. Ca. 3 km å gå fra rutebilstasjonen. Ring til fengselet, så kan det hende at vi kan hente deg. Med bil, kjør Rv 42 og ta av til venstre mot Kristiansand på RV9. Ta av til venstre ved skilt til Evjemoen, det ligger et Mekonomen-verksted i krysset. Kjør ca. 800 meter til du kommer til skilt med Agder fengsel Evje avdeling. Henvend deg i fengselet ved å ringe på ringeklokke lukket avdeling. 
 
Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Legitimasjon og innkallingspapir.
 
Nødvendige klær for årstiden og utvalgte hygieneartikler. Dersom du går på medisiner foreskrevet av lege, tar du med alt du har, med nødvendige resepter og erklæring fra lege. Hva du får beholde av dette vurderes av fengselslege ved innkomst. Har du spørsmål i forhold til medisiner eller informasjon som er viktig i forhold til din helse bør du kontakte sykepleier ved fengselet på tlf. 37931782 i god tid før innsettelse. Vi presiserer at reglene for hvilke medisiner som gis ut i fengselet er meget strenge. 
 
Hva KAN den domfelte ha med seg?
VISA-kort som brukes til egen handling. Har du ikke eget bankkort, ordnes dette med betjentene ved innkomst. Agder fengsel, Evje avdeling, er et kontantløst fengsel og kontanter kan derfor ikke medbringes. Penger kan overføres til fengselets konto 1506.45.50052 eller på Vipps nr. 621436, husk å merke med navn og fødselsdato. Den innsatte kan ha med seg klær og sko, toalettartikler. Blader, bøker, frimerker og hobbyartikler kan også medbringes.  
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst? 
Nøkkel til rom og informasjonshefte for oppholdet. Du får også eget arbeidstøy når det er vurdert hvilke arbeid du kan settes til. Det tilstrebes at den innsatte får handlet inn egen mat i løpet av kort tid etter innkomst. Hvis ikke, vil den innsatte få utdelt mat de første dagene frem til handling. 

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Kartlegging, informasjon, aktivitetsplikten iverksettes umiddelbart, kontaktbetjent fordeles. Når innsatte kommer til fengselet, blir hennes identitet sjekket og personalia registrert. 

Medbrakte effekter blir sjekket, registrert og fordelt til effektlager eller til den innsattes rom. Fordelingen av effekter skjer etter hva vi tillater at innsatte har lov til å ha tilgjengelig på rommet. 

 • Vi tillater det meste av klær. Klær med symboler som er gjengrelatert eller rasistisk er ikke tillatt. 
 • Eget sengetøy er ikke tillatt, du får sengetøy utdelt.  
 • Større elektroniske apparater som TV og musikkanlegg er ikke tillatt. 
 • Smartklokker og mobiltelefoner er ikke tillatt. 
 • Hygieneartikler er tillatt medbrakt til en viss grad.
 • Matvarer og annet spiselig og drikkenes er ikke tillatt tatt med. Dette kan kjøpes i løpet av noen dager etter ankomst. 
 • Det er ikke parkering til eget kjøretøy. 

Listen er ikke uttømmende og er ment som veiledende. Er du i tvil om det er noe du får med inn på rommet, kan du ringe fengselet og spørre. 
 
Du kan bli fullt visitert og må regne med å måtte avgi utåndingsprøve og urinprøve/spyttprøve under påsyn. Dette er vanlig prosedyre og gjøres for å avdekke om noen møter ruset til soning. 
 
Du vil få en omvisning i fengselet, få tildelt et rom og utlevert egen nøkkel til ditt rom. Alle rom ved Evje avdeling er enerom med eget toalett og dusj samt TV. 
 
Alle innsatte får tildelt en kontaktbetjent i løpet av den første uka i fengsel. Dersom kontaktbetjenten er på jobb en av de første soningsdagene, vil vedkommende ta kontakt. En kontaktbetjent er en fengselsbetjent som skal ha et ekstra fokus på å følge opp akkurat deg med det du trenger bistand til.
 
Første arbeidsdag etter innsettelsen skal innsatte møte på til morgenmøte i fellesstue kl. 0800. Her blir arbeidsoppgaver for dagen gitt. Dersom du ennå ikke har blitt kartlagt av sykepleier,  må du vente på å få tildelt arbeidsoppgaver til helsekartlegging er gjennomført. Du vil også få samtale med studieveileder ved skoleavdelingen for å finne ut om det er noen fag eller kurs du kan få mulighet å gjennomføre ved avdelingen.  
 
Hva kan innsatte kjøpe av handlevarer?
Det er en handledag i uken. Handlebeløp etter gjeldene regler. På Evje avdeling praktiseres det full selvforpleining. Det legges til rette for at du kan handle matvarer på butikken med ditt eget bank-/VISA-kort. 
 
Du må bestille/kjøpe alt av råvarer og lage maten selv, eller i samarbeid med andre. Ofte kan flere gå sammen og bestille og lage mat sammen. Du kan få hjelp til å planlegge handling og meny etter behov.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan ringe fra klokken 15-23 på hverdager og fra 0900-2300 i helgene via fasttelefon. Avdelingen har to telefoner fordelt på 20 innsatte. Er det telefon i rehabiliteringsøyemed eller i forbindelse med løslatelse, kan du ringe på dagtid når dette er avtalt med kontaktbetjent. Det er ikke mulig å ringe inn til telefonautomatene.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen i fengslet drives av Setesdal videregående skole.  I Agder fengsel avd Evje tilbyr skolen opplæring innenfor yrkesfaglige- og deler av studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg tilbys dataopplæring, og muligheter for selvstudier i fine lokaler.

I yrkesfaglige utdanningsprogram tilbys opplæring i deler av:

 • Restaurant- og matfag 
 • Handverk, design og produktutvikling (søm, trearbeid, skinn, trykk, keramikk…)
 • Frisør, blomster og eksponeringsdesign (frisør)
 • Helse og oppvekstfag 

Det er muligheter for opplæring i ulike fellesfag, individuelt/små grupper.

Andre opplæringstilbud :

 • Drivhus og utvendig hage – brukes i vekstsesongen
 • Baristakurs
 • IKT/datakurs (Office-pakken, Photoshop, Archicad, etc)

Alle nyinnsatte får tilbud om kartlegging/karriereveiledningssamtale, der man ser på muligheter kurs/utdanning under soning. 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver, som plenklipping og gartnerarbeid, renhold, vedlikehold av bygninger samt å gjøre oppdrag for andre leietakere i næringsparken. Videre tilrettelegges det alltid ut fra individuelle behov. Arbeidsdriften har også et godt og nært samarbeid med skolen.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Avdelingen tilbyr et variert fritidstilbud. Fengselet har sportslige aktiviteter som treningsrom, sandvolleyballbane, sykling, ski, skøyter og jogging. Kulturelle aktiviteter som bibliotek en gang i uken med bibliotekar fra Setesdal videregående skole som låner ut bøker, DVD-er og CD-er. Det hender en kan gå på kino eller bowling, men ikke så ofte gjennomført pga. kostnadene. Konserter i avdelingen, foredrag og lignende. Fengselet ligger i et område som gjør det mulig å tilby aktiviteter i skog og mark. Fisketurer og skog/fjell turer prioriteres, da dette krever lite i forhold til økonomi og ansees som en sunn og god hobby/erfaring også etter løslatelse.
 
Vi har samarbeid med Røde Kors’ visitortjeneste, og alle innsatte har mulighet til å få besøk av besøksvenn (visitor).
 
Annet som er spesielt for avdelingen?
Evje har en rusmestringsavdeling (RME) med inntil 8 plasser. For å få plass ved denne kreves det søknad. Dersom du er innkalt til soning og mener at dette er noe for deg, ta kontakt i god tid så settes du i kontakt med ansatte ved RME.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte ved Evje fengsel må søke om besøkstillatelse, også barn. Dette gjelder også ved digitale besøk. Er du under 18 år, må du ha med deg foresatte eller andre som er godkjente av foresatte til besøket. De må også søke om besøkstillatelse. 

Besøkende til fengselet kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å opprette bruker og logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal.  

Det er fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Last ned papirsøknader

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år. 

Utenlandske statsborgere:
Utenlandske statsborgere skal også søke i selvbetjeningsportalen. Utenlandske statsborgere trenger ikke bank-ID, men må verifisere e-postadresse og telefonnummer før søknaden kan opprettes. Opplysningen i skjema kan bli sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlag for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget. 

Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: 8443.Besoksklarering@kriminalomsorg.no.  

Hvordan bestiller jeg besøk 
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen.  

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk i Agder fengsel og du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Besøk kan bestilles på telefon 37 93 17 70.  

Hva er besøkstidene i fengslet? 
Det er besøksdager tirsdag og onsdag fra kl.16.30 til 21.00 og lørdag og søndag fra kl. 13.30 til kl. 19.00. Dette gir mulighet for inntil fire besøk per dag. Innsatte får i utgangspunktet 1 besøk i uken av varighet av minimum en og en halv time per besøk.
 
Hva kan den besøkende ha med seg? 
Mat som nytes under besøket og drikke som ikke er åpnet. Ingen mat eller drikke tillates tatt med tilbake i avdeling. Ellers kan besøkende ta med gjenstander etter avtale med fengselet. 
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det er godt tilrettelagt for barn. Vi har eget bygg utenfor selve avdelingen med stue, kjøkken og toalett tilrettelagt for spesielt for barn og besøkende som kommer langveis fra. Dette må den innsatte søke om å få benytte og besøk hvor særlig små barn kommer prioriteres. Vi har egen barneansvarlig på avdelingen. Hun kan kontaktes dersom det er spørsmål rundt barn og besøk i fengsel. Ring fengselet og spør etter Maria Solvang. 
 
Annet
Ekstrabesøk kan gis etter søknad og avtale med kontaktbetjent.