Leders beretning på side 3-4 gir en kort oppsummering av 2021 for kriminalomsorgen.