Åna fengsel, Rødgata avdeling

Kriminalomsorgen region sørvest

rodgata1

Rødgata er en åpen avdeling som er innrettet med lavt sikkerhetsnivå. Avdelingen ligger i nær tilknytning til Åna fengsel og  har plass til 24 innsatte.  Rødgata består av 3 vertikaltdelte hus med med 6 boenheter hvor det bor 4 innsatte i hver boenhet. De innsatte har felles stue og kjøkken i hver enhet, men har egne soverom. De som blir overført til Rødgata skal være sysselsatt. Det er anledning til frigang knyttet til skole eller arbeid.

Informasjonsfilm om Rødgata avdeling

Informasjon før straffegjennomføring

Avdeling Rødgata ligger i tilknytning til Åna fengsel og har samme veibeskrivelse som det.

Informasjon under straffegjennomføring

Hvilke opplæringstilbud har fengslet?
Avdelingen har 2 lærerstillinger; 1 stilling i tømrerfag, 1 stilling i anleggsgartnerfag.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Det legges vekt på å etablere sunne fritidsinteresser; ski, sykkel, golf og svømming.

Annet:
De innsatte har sine egne rom og bor i boen heter/oleiligheter med plass til 4 mann. Her skal de ha ansvaret for fordeling av mat, vasking av klær, passe tidspunkt for arbeid og skole etc. De innsatte må kunne innrette seg i et sosialt fellesskap.
 

Informasjon til besøkende

Det legges stor vekt på muligheter til kontakt med det øvrige samfunn gjennom ulike typer utganger, besøksordninger og lempligere kontrolltiltak. Rødgata har egne besøkstider. I Rødgata er det en besøksleilighet med mulighet for overnatting.