Korona: Informasjonstelefon for pårørende

Kriminalomsorgen har en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte.

Koronatelefon

Smittevern er førende for alle tiltakene som er innført i kriminalomsorgen. Blant annet er besøk og permisjoner stanset, noe som er inngripende for domfelte og deres pårørende og medfører mindre kommunikasjon mellom dem. Fysiske besøk er erstattet med økt ringetid og videobesøk.

Men mange pårørende opplever likevel en krevende situasjon og har en rekke spørsmål. Kriminalomsorgen har derfor besluttet å opprette en pårørendetelefon for å avhjelpe situasjonen.

Du kan være anonym når du ringer pårørendetelefonen. 

Formålet med en pårørendetelefon er å kunne trygge pårørende til innsatte gjennom å gi generell informasjon om kriminalomsorgens tiltak for å hindre spredning av covid-19 i fengslene, samt kunne gi informasjon om hva tiltakene innebærer for innsatte og ikke minst kunne være en samtalepart i en vanskelig tid.

Pårørendelinjen skal ikke besvare spørsmål om covid-19 generelt (her henvises det til myndighetenes offisielle kanaler som FHI.nohelsenorge.no og Frivillighetens koronalinje på telefonnummer 23 12 00 80). 

Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.

Pårørendetelefonen ble etablert 15. april, og er betjent på ukedager kl 09.00-15.00.

Det er foreløpig bestemt at pårørendetelefonen skal driftes til og med 31.12.2020. 

Nummeret til pårørendetelefon er 404 38 888.