Romerike fengsel hedres for arbeid mot overdose

Senter for rus- og avhengighetsforskning har premiert Romerike fengsel for blant annet deres bruk av nesespray mot overdoser.

Illustrasjon: Fengselsgang

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) ved Universitetet i Oslo driver Nalokson-prosjektet for å redusere antallet overdoser av narkotika. Nalokson er en nesespray som kan redde livet til personer som har fått i seg en overdose.

Prosjektet har som mål at det skal finnes livreddende nesespray over alt der overdoser kan finne sted, og det har fått internasjonal oppmerksomhet. Romerike fengsel kom med i Nalokson-prosjektet i 2019, og Seraf har nå utnevnt fengselet til «årets nykommer» i prosjektet.

Romerike var det fengselet som i løpet av en tremånedersperiode hadde flest utdelinger av Nalokson. Prosjektgruppa i fengselet er tverrfaglig sammensatt av representanter for kriminalomsorgen, tilbakeføringsorganisasjonen Wayback og helseavdelingen i fengselet.

Gruppa har i løpet av 2019 rekruttert 55 innsatte i Romerike fengsel til å delta i prosjektet, med tilbud om opplæring i hjerte- og lungeredning, informasjon om overdoserisiko og bruk av nesespray.

I Serafs begrunnelse for premieringen heter det at «fengselet har virkelig tatt overdoseforebygging med storm etter at de kom inn i kriminalomsorgens overdoseprosjekt. I tillegg har de omfavnet og tilpasset naloksonutdeling til de som løslates på en svært god måte».

Nalokson er siden starten på prosjektet blitt brukt i mer enn 2000 overdosesituasjoner.

Det overdoseforebyggende arbeidet ved Romerike fengsel fortsetter med full styrke i 2020.