500.000 treff på nettartikkel om Bastøy fengsel

En spaltist i The Guardian skrev om Bastøy fengsel, og på to dager hadde artikkelen fått en halv million treff og over 800 kommentarer.
Bastøy fengsel

Artikkelforfatter Erwin James er selv tidligere dømt for drap og har sittet i fengsel i 20 år i England. De forholdene han selv var vant med fra England var noe ganske annet enn det som møtte ham på Bastøy fengsel i Norge.

Artikkel i The Guardian

Kritiske kommentarer til artikkelen handler spesielt mye om det som beskrives som "luksuriøse forhold" og at det ikke er noen straff å sitte inne på Bastøy. Tanken om at frihetsberøvelse skal være straff nok i seg selv, er kontroversiell for mange.

Erwin James er opptatt av hvordan de på Bastøy jobbet for at innholdet i soningen skal gi motivasjon til de innsatte for å skape en kriminalitetsfri tilværelse. Under egen soning var James vant til umotiverte betjenter. De fleste hadde begynt å gi opp håpet om at jobben de gjorde hadde noen som helst samfunnsnytte. England har en relativt høy og stadig stigende tilbakefallsprosent. På Bastøy derimot, ble han møtt av smilende betjenter og innsatte som behandlet hverandre med respekt. James er også opptatt av at Norge kan vise til lave tilbakefallstall i forhold til England - det totale gjennomsnittet er 20 prosent.

James avslutter spalten i The Guardian med å si at det skal et stort politisk mot til for å spre den unike filosofien om straff som finnes på Bastøy utover Norges grenser. I mellomtiden håper han at verdens beslutningstakere vil legge merke til det han omtaler som "en revolusjon" som foregår innenfor den norske rehabiliseringstankegangen.