Telemark fengsel, Skien avdeling ligger i Skien kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 82 plasser for menn.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengselet?
Man kan reise til Telemark fengsel, Skien avdeling med bil, med tog til Skien/Porsgrunn og med buss o/Klyve. Fra E-18 tar man inn på Riksvei 36 i ca tre kilometer, kjører videre inn på Riksvei 356 i tre nye kilometer og deretter til høyre inn på Riksvei 354. Etter ca halvannen kilometer må du ta av til høyre og inn på Klyvevegen. Ta deretter til venstre inn på Bjørntvedtvegen (ca to kilometer), til venstre inn på Trommedalsvegen og så til slutt til høyre inn i Rødmyrlia.

Hva MÅ den innsatte ha med seg?
For å kunne sjekke at vi mottar rett person, er det viktig at den innsatte bringer med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon. Vi anbefaler at den innsatte tar med seg litt penger slik at han eller hun kan foreta nødvendige innkjøp ved ankomst.

Hva KAN den innsatte ha med seg?
Den innsatte kan ha med seg klær, barbermaskin/høvel, tannbørste og fire bruks- og prydgjenstander. Av sikkerhetsmessige årsaker kan man ikke ha med andre toalettsaker, sminke, tobakk og andre nærings- og nytelsesmidler.

Hva får den innsatte utlevert?
Den innsatte kan velge om han eller hun vil benytte sitt private tøy under oppholdet eller om låne klær av fengselet. I tillegg vil den innsatte ved ankomst få utlevert en startpakke inneholdende såpe, tannbørste, tannkrem, kam, sjampo, barbersaker, sanitetsbind og deodorant.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?
Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Innsattes personalia registreres ved mottakelsen. Alle medbrakte effekter blir også registrert og fordelt til effektlager, eller til rommet i forhold til gjeldende oversikt over effekter som er tillatt på avdelingene. I tillegg vil innsatte bli kroppsvisitert. Innsatte vil bli anmodet om å fylle ut et skjema med opplysninger om eventuell rusmiddelbruk før innsettelsen. For å unngå vanskeligheter dersom en senere urinprøve skulle slå ut positivt på rusmidler innsatte har benyttet før innsettelsen, er det viktig at hun eller han bekrefter opplysningene med urinprøve slik at vi har en rusmiddelstatus å forholde oss til. Det er imidlertid frivillig.

Innsatte vil deretter bli plassert i avdeling A, som er en avdeling med begrenset fellesskap med de medinnsatte. Under oppholdet i denne avdelingen vil det bli gjort en enkel kartlegging med henblikk på å finne riktig avdeling i forhold til innsattes ønsker. Under den tiden innsatte befinner seg på avdeling A, vil han eller hun bli innkalt til en innkomstsamtale med helseavdelingen.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handler nærings- og nytelsesmidler (mat, drikke og tobakk) gjennom fengslets kiosk en gang pr uke etter et fastsatt beløp

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Det er anledning til å ringe i inntil tjue minutter i uken.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengselet har en relativ stor skoleavdeling, med et bredt tilbud. Dette omfatter:

 • Klasser for grunnopplæring/tilrettelagt opplæring
 • Klasser for yrkesfag og allmennfag
 • Tilbud om tømreropplæring (i samarbeid med arbeidsdriften)
 • Fagopplæring innenfor hotell- og næringsmiddelfag
 • Trearbeidsfag og mekaniske fag

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?:
De innsatte får tilbud om arbeid på kjøkken, mekanisk verksted og trevareverksted. De kan også arbeide innen bygg og anlegg, samt med renhold

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Telemark fengsel har fritidsleder som aktiviserer de innsatte. Vi har egen gymsal med ulike treningsmuligheter som for eksempel cardioøvelser og ulike ballspill. Videre har vi eget aktivitetsrom for musikk/bandøvelser. Vi har prest med ansvar for kirkelige tjenester.

Annet som er spesielt for fengslet
Telemark fengsel kan tilby følgende program:

 • NSAP (rusprogram i fengsel)
 • Foreldreveiledning
 • Sinnemestring

Rusmestringsenhet
Telemark fengsel, Skien avdeling har egen rusmestringsenhet (RME) for innsatte med et erkjent rusproblem og et ønske om livsendring. Avdelingen har 6 plasser og samarbeider tett med Spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset Telemark. 
Rusmestringsenheten ønsker å bidra til å redusere risikoen for tilbakefall til rus og kriminalitet, gjennom høyt fokus på tilbakeføringsarbeid. Dette gjøres ut ifra den enkeltes ressurser og behov.  Anslagvis vil overføring til rusmestringsenheten ære aktuelt de siste 3-12 mnd før antatt overføring til fengsel med lavere sikkerhet/ behandling i institusjon, elektronisk kontroll (fotlenke) eller løslatelse. 

Innhold på rusmestringsenheten 

 • Rus og livsmestringsprogram «Er-Vil-Kan»
 • Aktivitetssamlinger (trening, turer, felles lunsj)
 • Nettverksarbeid
 • Ansvarsgruppemøter
 • Progresjonsmøter
 • Oppfølging av pasientrettigheter

Rusmestringsenheten bruker fellesskapet som metode og ser på dette som en treningsarena, der den innsatte:

 • blir bedre kjent med seg selv
 • skaper struktur
 • lærer å ta ansvar for seg selv
 • opplever motstand og mestring
 • blir sett på godt og vondt 

Last ned søknadsskjema til rusmestringsenheten

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyren for å besøke en innsatt i fengslet?
Den innsatte må selv sende ut søknadsskjema om besøk. Den som ønsker å komme på besøk, sender søknaden i retur til fengslet. Besøkende blir sjekket i forhold til politiets straffesaksregister.

Hva er besøkstiden i fengselet?
Besøk kan finne sted tirsdag kl. 14.30-20.00, onsdag kl. 12.15-20.00, lørdag kl. 10.40-14.40 og søndag 10.40-14.40. Besøk må bestilles senest dagen før.

Hva kan besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg to blader/aviser.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Skien fengsel har et tilrettelagt familierom for besøk med barn.