Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling

Kriminalomsorgen region øst

Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg

Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 102 plasser 

Fengselet har et tilrettelagt tilbud for 25 til 40 unge innsatte mellom 18 og 25 år, en rusavdeling etter Stifinner-modellen og vil utover det ta imot alle kategorier innsatte.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengselet:
Fra E-18 tar man av mot Mysen. Kjør videre gjennomrundkjøringen og følg veien mot sentrum. Fengselet ligger på høyre side etter ca. 200 meter. Kommer du med offentlig transportmiddel må du gå ifra togstasjonen mot Momarken. Fengselet vil da ligge på venstre hånd på toppen av Vandugbakken.

Hva kan domfelte ha med seg?
Det er begrenset plass på cellene, det er av den grunn greit og ikke ta med seg for mye klær. Ta med vanlig tøy, treningstøy og yttertøy. Alle avdelinger har egne vaskemaskiner, hvor det er anledning for alle innsatte og vaske privattøy. Det er tillatt å ha med egne bøker og blader. Fengselet har egen butikk, og det er fornuftig å ta med penger til og handle for.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved ankomst vil man få utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil også bli utlevert ved nødvendighet.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Ved ankomst fengselet gjennomgås den innsattes effekter, og han får utlevert en innkomstpakke. Innsatte blir fortrinnsvis overført til mottaksavdelingen, her får han informasjon om daglige rutiner. Den innsatte skal også ha en innkomstsamtale på avdelingen, samt en samtale med helseavdelingen.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengselet?
I fengselsbutikken kan innsatte handle selv en dag i uka med sitt personlige handlekort. I butikken får man kjøpt nødvendige hygieneartikler, frukt og grønt, ferskvarer, frysevarer, tørrvarer o.l.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte gis anledning til å ringe i tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått. Det kan søkes om utvidet ringetid med ti minutter per uke. Dette gjelder særskilt opp mot innsatte med barn.

Fremmedspråklige innsatte kan søke om å få snakke på sitt morsmål.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellen?

 • Jakker/vester              2 stk
 • Genser                       5 stk
 • Bukser/joggebukser    5 stk
 • T-skjorter/skjorter       5 stk
 • Boxershorts               7 stk
 • Sokker                      7 par
 • Sko/slippers              3 par
 • Belte                         1 stk
 • Shorts                       2 stk
 • Hansker/votter           1 par
 • Hodeplagg                 2 stk
 • Briller                        2 stk
 • Solbriller                    1 stk
 • Øreringer                   1 stk
 • Ringer                       1 stk
 • Kjede/armbånd           1 stk
 • Klokke                       1 stk
 • Skjerf                         1 stk
 • Bønneteppe                1 stk
 • Bøker/blader (privat)     5 stk

Elektroniske artikler

 • Vifte (kjøpt gjennom fengselet)
 • Barbermaskin
 • Hårklippemaskin (kjøpt gjennom fengselet)
 • Discman (kjøpt gjennom fengselet)

Hvilke skoletilbud har fengselet?
Fengselet har et godt og innholdsrikt tilbud fra Mysen videregående skole, som har en egen avdeling i fengselet.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengsel?
Arbeidsdriften har tilbud innenfor følgende arbeidsområder:

 • Sykkelverksted
 • Re-design
 • Trevare verksted
 • Butikk
 • Vedlikehold inne/ute

Hvilke fritidstilbud har fengselet?
Fritidstilbudet ved fengselet er varierende med bibliotek, treningsrom og diverse arrangementer. I luftegården har fengselet en ballbinge og en tuftepark.

Annet som er spesielt for fengselet:
Anstalten har et eget servicetorg som er behjelpelig med ulike tjenester den innsatte trenger for å ivareta sine viktigste behov i forhold til løslatelse og tilbakeføring til samfunnet.

Servicetorgets mål er at innsatte skal jobbe selvstendig med sin egen løslatelse, og finne alternativer til et liv uten kriminalitet og rusmisbruk.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte ved Indre Østfold fengsel må søke om besøkstillatelse.

Dette gjøres ved å fylle ut et søknadsskjema.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.

Alle besøkende unntatt barn under 15 år skal klareres.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten.

Besøket bestilles på telefon 69 02 09 00. Telefonen er betjent mandager og torsdager mellom klokken 1300 – 1400.

Hva er besøkstidene i fengselet?
Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, har følgende besøkstider:

 • Mandag til fredag: kl 09.00-10.30 og kl 18.15 – 19.45
 • ​Lørdag og Søndag: kl 15.15- 16.30

Hva kan besøkende ha med seg?
Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker på et av rommene i besøksavdelingen.