Innlandet: Kriminalomsorgen Innlandet, avd. samfunn, Kongsvinger

Kriminalomsorgen region øst


Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Gågata 5 ligger på jernbanestasjonssiden.

Til hovedkontor