Stavanger fengsel ligger i Stavanger kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 68 plasser. Fengselet prioriterer innsatte med varetektsdommer eller domfelte med korte straffer. Fengselet har også en kvinneavdeling. 

Stavanger fengsel ble tatt i bruk i sin nåværende form 9. oktober 2001. Stavanger fengsel har i dag 4 avdelinger for alle kategorier innsatte, med en kapasitet på 71 plasser. Fengselet har egen avdelinger for rusmestring.

Stavanger fengsel er et fengsel som drives med tanke på helhetlig kriminalomsorg med menneskene i sentrum. Vi ønsker at vårt målrettede arbeid med innsatte skal være vårt viktigste redskap. Stavanger fengsel vil, gjennom det arbeidet tjenestekorpset gjør, gi de innsatte et best mulig grunnlag for å komme ut av sin kriminalitet. Vi ønsker å gjøre dette på en måte som ivaretar den innsattes menneskeverd og samfunnets behov for beskyttelse. Vi har tro på at det er mulig å drive påvirkningsarbeid med involvering fra de ansattes side så lenge rammene rundt den innsatte er i henhold til kriminalomsorgens verdisyn og menneskesyn.

Stavanger fengsel legger stor vekt på at det skal være et trygt miljø for ansatte og innsatte, preget av medmenneskelighet og rettssikkerhet. Dette skal oppnås med systematisk og planmessig samarbeid med alle naturlige samarbeidspartnere. Fengslet har et svært kompetent tjenestekorps, som står som garantist for dette arbeidet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Med bil kommer man til fengselet ved å kjøre E39 og svinge av til Dusavika. Følg deretter skiltingen til fengselet. Man kan også kjøre med bussrute 8 fra Stavanger til Randaberg. Gå av ved Randaberg videregående skole, og gå ca 200 meter til fengselet.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon og soningsinnkallingen.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte kan ha med seg et begrenset antall klær, barbermaskin/høvel, hårklipper, bilder uten ramme, skolemateriell, inntil til ti bøker og blader og et begrenset antall hobbyartikler. Kvinner kan også bringe med seg diverse sminke- og skjønnhetsprodukter - ett av hvert slag.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Nyinnsatte får utlevert en startpakke som inneholder såpe, kam, tannkrem, tannbørste, deodorant, sengetøy og håndkle. De kan også få utlevert sengeteppe, treningstøy, undertøy, joggesko og sandaler ved behov.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst blir menn plassert i varetektsavdelingen. Ofte er det kø for å komme til fellesskapsavdelingene, så menn kan sitte en periode i varetektsavdelingen før det blir ledig på annen avdeling. I løpet av de første dagene blir det gjennomført en inngangssamtale.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handle en dag i uken. Vi har egen liste på norsk/engelsk på produkter som kan handles, alt fra tobakk til sjokolade, brus og andre dagligvarer. Maksimalt ukentlig handlebeløp er 600 kroner av opptjente arbeidspenger og privatpenger. Visse varer er ikke tillatt å kjøpe. Kvinneavdelingen har ekstra handling av kosmetikk to ganger i måneden, maks 5 enheter. Innsatte som kommer inn kan kjøpe 1 pk. Tobakk i mottakelsen, ellers må man vente til fast handledag for å handle andre varer. De kan imidlertid kjøpe hobbyartikler av private midler.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan ringe i inntil 20 minutter per uke, men de kan søke om utvidet ringetid i spesielle tilfeller.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Man kan ha med inntil: (dette endres ofte og på kort varsel)
12 stk skjorter / t-skjorter / gensere-jakker, 5   bukser / skjørt, inkludert treningsbukser, 10 truser, 10 par strømper, 3 par sko (inkludert joggesko og tøfler), 2 ytterjakker, 2 shortser, 1 belte, 1 par hansker, 1 skjerf , 2 ”hodeplagg”, 10 Bh`er (for kvinner), 1 nattkjole / nattdrakt.

- Smykker , ringer  og piercing er ikke tillat, med unntak av 1”giftering”.             
- Bøker / Lesestoff, fotografier er lov i ”rimelig” mengde.
- Det er lov med album 10 X 13- ca 50 lommer.
- Hygieneartikler som Shampoo / balsam, hårgele, fuktighetskrem og lignende leveres kun ut hvis det er visuelt mulig å kontrollere disse (gjennomlysbar emballasje)

Det er ikke lov å ta med inn: (listen ikke utfyllende)
Parfyme, Håndkle, Elektrisk tannbørst, Q-tips, Sengesett, Morgenkåpe, Hårspray, Tigerbalsam (art. m/sterk lukt), Tannpirker, Hårfarge, Tresko og sko m ”jerntupp”, Tanntråd, Alkohol/leskedrikker, Bilderammer, Bager/kofferter/ryggsekker, CD/DVD/Kassetter, Dukker/bamser/statuer/pyntegjenstander, Morgenkåpe, Radio/CD/DVD/kassett spillere, Skarpe metallgjenstander, Sølvpapir, Tepper (Muslimer kan søke om ”bønneteppe”), Finnlandshette/ balaklava, Klær med symboler som kan skape frykt/ ringeakt i fangemiljøet.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengselet tilbyr undervisning i matte, norsk og engelsk på grunnskolenivå samt repetisjon av grunnskolefag og eventuelt eksamen. Fengselet har også et 120 timers kurs i kosthold og livsstil. Vi har dessuten grunnkurs i mekaniske fag, hvor innsatte kan få vitnemål dersom de tar alle modulene. Sveisesertifisering kan godkjennes. Fengselet har kurs i alle delerav datakortet. Vi legger også til rette for selvstudium.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Ved fengselets arbeidsdrift har vi fem plasser på kjøkkenet, og ni plasser knyttet til vaskeri og renhold. Utvendig vedlikehold som maling, plenklipping og rydding på uteområdet gir arbeid til fire til seks innsatte om sommeren. På vinteren er det behov for en til to innsatte til snørydding og vedlikeholdsarbeid. Innsatte er også med på mindre byggeprosjekter på fengselet. Inne i fengselet arbeider en til to med oppussing av celler og annet vedlikehold. Vi har eget verksted med sveisetilbud, samt sandblåsing og pulverlakkering. Det er plass til inntil åtte innsatte ved dette tilbudet. Ved enkelte av arbeidsplassene i arbeidsdriften kan en være praksiskandidat for fagbrev, for eksempel kjøkken.
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Stavanger fengsel har egen fritidsleder som setter opp faste aktiviteter hver uke. Dette tilbudet varierer med fotball, volleyball, styrketrening, filmkveld m.m.
Annet som er spesielt for fengslet
Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Stavanger fengsel har programmet "Sinnemestring", som introduserer deltakerne for teknikker til å takle eget sinne og varer i to uker. Fengselet har også programmet Samtalegrupper for kvinner - VINN, som rettet mot kvinnelige innsatte, og "Stressmestring", som er et tilbud til nyinnsatte for å forebygge og redusere stress i en vanskelig situasjon. 

Avd. rusmestring er en avdeling for menn ved Stavanger fengsel. Både varetekt og domsinnsatte. Her er det plass til 14. Innholdet i avdelingen vil være motivasjon og rusbehandling. Miljøarbeid er arbeidsmetoden. Inntakskriterier er rettighetspasienter og at de innsatte er motivert til å gjøre noe med sitt rusproblem. Det kan søkes om plass på avdelingen både før og under soning. Det kan også søkes om plass hvis du soner i andre fengsler, men vi prioriterer innsatte fra region sørvest. Avdelingen har NSAP - National Substance Abuse Program - Et rusprogram som fokuserer på at rusatferd er en lært respons på ulike problemer i livet.
Målet med programmet er derfor å hjelpe deltakerne med å lære og trene på nye og funksjonelle mestringsstrategier. Skal gå ut fra domfeltes behov. Skal rette seg mot definert, avgrenset målgruppe. Målet er å gi domfelte nye kunnskaper, ferdigheter og innsikt som fører til endret atferd/væremåte.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Besøk i fengsel vil foregå i ett av våre fire besøksrom. Ett av rommene er utstyrt med barneleker. To av rommene er utstyrt med glassdør, og alle besøk av personer under 18 år skal gjennomføres i ett av disse. Alle besøksrom er røykfrie.

Besøk skal i utgangspunkt gjennomføres på ukens hverdager og kan bestilles til fastsatte tider som er: kl 15:00, 17:00 og 19:00. Helgene er forbeholdt besøkende som har lang reise vei, og da på følgende tidspunkt: mellom 09:00 - 13:00 og 15:30 - 19:00.

Besøk bestilles ved å ringe besøkstelefonen: 51 73 31 98. Den er åpen lørdag og søndag kl 09.00-12.00 og 16.00-18.00.

Besøkstillatelsen skal medbringes sammen med gyldig legitimasjon. Den besøkende skal dokumentere rett identitet, dersom dette unnlates skal besøket avvises. Medbrakte vesker, yttertøy og andre gjenstander vil bli låst inn i et skap under besøket. 

Eksterne samarbeidspartnere/foreninger
Samarbeidspartnere skal som hovedregel ha en kontaktperson i fengselet som hjelper til med klarering og bestilling av besøk til fengselet. Eventuelt kan man ta kontakt på e-post for å få tilsendt taushetserklæring/samtykke til kontroll av vandel til: vandel.stavanger@kriminalomsorg.no

Hva kan ikke tas med inn i fengselet?
Medbrakt mat og drikke tillates ikke i Stavanger fengsel. Drikke og diverse snacks kan kjøpes i fengselets selvbetjeningsautomat. Det gis heller ikke tillatelse til å ta med armbåndsur, mobiltelefon, foto / video - opptaker eller andre elektroniske apparater. Det er ikke mulig å ta med barnevogn inn i fengselet. Fengselet har en vippestol og en barnevognbag som kan brukes under besøket. Kjæledyr er heller ikke tillatt å ta med inn i fengselet

Vi ber alle besøkende om å rette seg etter gjeldende besøksregler og de pålegg som gis av anstaltens tjenestemenn. Ved brudd på reglene kan besøket avbrytes. Det kan i tillegg informeres om at uforutsette ting kan skje, og besøksavdelingen kan bli stengt. Dersom besøket av en eller annen grunn må utgå, vil dere så snart som mulig bli informert om dette via telefon fra anstalten. 

Gaver/penger til innsatte
Gaver til innsatte kan ikke gis direkte til innsatte, men leveres til fengselets ansatte før besøket gjennomføres. Dersom den besøkende ønsker å gi innsatte pengegaver, er det ønskelig at pengene sendes til de innsatte via bank / nettbank. Penger til innsatte kan settes inn på fengselets konto nr. 3201.27.23880. 

Adresse:
Stavanger fengsel
Boks 5031
4084 Stavanger

PS! Husk å merke en eventuell giro med innsattes navn eller innsattnummer.

Særlig om kontroll 
Vi gjør alle besøkende oppmerksomme på at ved ankomst fengselet, kan besøkende bli undersøkt ved hjelp av teknisk utstyr eller hund. I Stavanger fengsel må alle passere gjennom en metallportal. Ved positivt utslag på kontroll eller dersom man nekter å la seg visitere vil besøket avvises, jfr. straffegjennomføringsloven § 27 første ledd. Ved mistanke om påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer vil besøket avvises. Innsmugling av rusmidler er straffbart, og kan medføre straffeansvar.

Den besøkende kan holdes tilbake i inntil fire timer til politiet ankommer, dersom undersøkelse gir positivt utslag eller dersom det er grunn til å tro at besøkende forsøker å ta med seg gjenstander som ikke er tillatt inn i fengselet.

Dersom helsemessige årsaker vanskeliggjør kontroll, bes du informere Stavanger fengsel pr. telefon om dette i forkant av besøket. 

Vi gjennomfører all kontroll på en mest mulig skånsom måte for den besøkende.

Særlig om besøk av barn
I henhold til straffegjennomføringsloven § 31, 7 ledd skal fengselet legge forholdene til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte.

Tjenestemennene ved fengselet vil opptre så diskret som mulig ved kontroll og interne rutiner som inn- og utlåsning. Hvis det er til barnets beste, er det muligheter for å gi adgang til utvidet eller hyppigere besøk ved anstalten. Dette må fremmes i en særskilt søknad. 

Ved besøk av barn er det viktig at foresatte / verge informerer barnet om kontrollen før besøket gjennomføres, for å skåne barnet mest mulig.

Stavanger fengsel har en ansatt som er «Barneansvarlig». Denne personen skal legge til rette når barn kommer på besøk. Personen har samtaler med innsatte som har barn, men er også tilgjengelig for pårørende, både voksne og barn, for spørsmål. Dersom besøkende ønsker kontakt med «Barneansvarlig» kan en skrive en mail til postmottak-8415@kriminalomsorg.no 

Stavanger sender ut boken «Pappa sitter i fengsel» til de besøkende med barn som ønsker det.

Bruk av videosamtaler i Stavanger fengsel
Stavanger fengsel tilbyr også videosamtaler. Formålet ved videosamtaler er å legge forholdene til rette for at innsatte skal kunne opprettholde kontakt med sine nære pårørende under fengselsoppholdet.

Adgang til kommunikasjon ved hjelp av videosamtaler er særlig aktuelt for innsatte som ikke mottar jevnlig besøk i fengsel, blant annet på grunn av geografisk avstand. Det er ellers særlig aktuelt å innvilge videosamtaler overfor innsatte under 18 år og innsatte med omsorg for eller regelmessig samvær med sine barn.

Videosamtaler anses som «besøk» og vil gå av besøkstiden til den innsatte. Hovedregel i Stavanger fengsel er 1 time per uke.

Det er den innsatte som fyller ut søknadskjema om videosamtale.

Dersom du som besøkende føler deg usikker på noe før besøket så er det bare å stille spørsmål når du bestiller besøk.