Bastøy fengsel er det største lavsikkerhetsfengslet i Norge, med en ordinær kapasitet på 115 innsatte. Det er kun menn som gjennomfører straff på Bastøy. 

Fengslet ligger på Bastøy i Oslofjorden og er en del av Horten kommune. Øya er på ca. 2300 dekar og fungerer som et eget lite lokalsamfunn med ca. 80 bygninger, veier, strandsoner, kulturlandskap, fotfballbane, dyrket mark og skog. I tillegg til selve fengselsdriften med dens mange avdelinger, finnes det butikk, bibliotek, informasjonskontor, helsetjeneste, kirke, skole, NAV, kaianlegg, fergedrift og eget fyr med fasiliteter for utleie for mindre møter og seminarer.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Den domfelte møter opp på bryggeområdet i Horten hvor vår ferge, MS Vederøy, ligger til kai på nordsiden av Bastøyferga.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Egne private effekter og toalettsaker

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Privat TV og andre personlige effekter.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Tannkrem/børste, håndkle, såpe, sengetøy. Dessuten startpakke med brød, melk og pålegg.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Første dagen blir man mottatt og skrevet inn, visitert og avkrevd urinprøve. Omvisning og orientering i og rundt i fengslet. Deretter blir man plassert på inntakshus. Dag 2 møter man til arbeidsplassering.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Vi har egen butikk med et bredt utvalg av dagligvarer.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Vi har fem telefonkiosker som kan disponeres før arbeidstid, i lunsjen og etter arbeidstid fram til kl. 2300 alle dager.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på rommet?
Stort sett det meste av private effekter.

Hvilke skoletilbud har fengslet?

 • Fellesfag (norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk, naturfag)
 • Historie, R1/R2-matematikk, fysikk
 • Skriveverksted og grunnleggende regning
 • Norsk og engelsk for minoritetsspråklige
 • Tømrerpraksis og – teori
 • Musikk – praktiske øvelser, som enkeltundervisning og i grupp
 • Datakurs 
 • Selvstudieplasser for høyere utdanning
 • Fengslet kan gi frigang til skoler og kurs på land, dersom det ellers er innenfor regelverket
 • ​Skoleavdelingen samarbeider med fengslet om praksisattester og fagprøver i flere fagområder

Hvilke tilbud har arbeidsdrifgten i fengslet?

 • Landbruk med skogsdrift og fjøsdrift. Kuer, sauer og hester.
 • Teknisk ddrift med vedlikehold og reparasjon av landbrukskjøretøy og maskiner
 • Storkjøkken med laging av middag og lunsj
 • Maritim avdeling med innsatte som matroser
 • Renholdsavdeling med stort vaskeri

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Mange ulike aktiviteter i regi av egen fritidsleder som har en innsatt som assistent.

 • Fluebinding
 • Musikkopplæring
 • Kurs i foredragsteknikk
 • Ulike friluftskurs
 • Eget fotballag i bedriftsserien
 • Framstillinger til bowling
 • Fotballkampper, kulturarrangementer m.m.
 • Annet som er spesielt for fengslet?

- Humanøkologisk drift. Vår visjon er: Arena for ansvarstrening

 • Kurs i Gatemegling i regi av Røde Kors, Konfliktrådet/Restorative Justice
 • Rus- og voldsprogrammer; ATV, NSAP
 • Pappaprogrammer

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle må sende søknad om besøkstillatelse. Listen på personer blir sjekket hos det lokale politiet og det utstedes besøkstillatelse til de som godkjennes. Denne tillatelsen må tas med sammen med gyldig ID-kort ved hvert besøk. De besøkende har ikke tillatelse til å ha med mobiltelefon under besøket. Evt. penger og gaver må overleveres betjenten før besøket starter. Mat og godteri kan nytes under besøket.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Hver onsdag og fredag fra kl. 1400-1800. Hver lørdag fra kl. 0935-1800. Hver søndag fra kl. 1115-1800.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Matvarer, penger, gaver, klær etc.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Eget lekerom for barn i besøksavdelingen. Sandkasse med leker på uteområdet ved avdelingen. Egen fullt utstyrt enebolig for barnefamilier med leker og stor lekeplass på uteområdet med huske, sandkasse m.m.

Annet
Fengslet har de siste årene fått en voldsom oppmerksomhet internasjonalt. TV og filmselskaper, forfattere, forskere, samt større magasiner og offentlige delegasjoner fra Japan og Vietnam i øst til USA i vest besøker fengslet, med et antall på gjennomsnittlig to besøk i måneden. De ønsker å høre og lære nærmere om hvordan et humanøkologisk fengsel drives. Dette har skapt debatter i andre land. Det eksisterer i dag flere dokumentarfilmer om Bastøy fengsel og noen kan finnes på internett.

Fengslet har egen hjemmeside: www.bastoyfengsel.no