Mobil Versjon

Korona-tiltak i kriminalomsorgen

29. juni 2020

Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte  i kriminalomsorgen. Fra og med 22. juni oppheves flere av de mest inngripende tiltakene- og straffegjennomføringen skal i hovedsak returnere til normalsituasjon.

Les mer om tiltakene
Mæland klipper snor[1]

Storfin åpning av nye Agder fengsel, avdeling Mandal

29. juni 2020

Mandag 29. juni ble Agder fengsel, avdeling Mandal offisielt åpnet. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland klippet snoren og markerte på den måten at det nye fengselet med plass til 100 innsatte nå er klart til bruk.

Les mer om åpningen
Bilde av telefon med kriminalomsorgens logo

Informasjonstelefon for pårørende

15. april 2020

Kriminalomsorgen har en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte.Telefonen er stengt 1. juli til 10. august. 

Les mer om pårørendetelefonen