Mobil Versjon

Troms og Finnmark friomsorgskontor, avdeling Kirkenes

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Den domfelte blir innkalt til det kontoret vedkommende sokner til.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Veibeskrivelse blir gjort etter avtale.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Program mot ruspåvirket kjøring
  • Brotts Brytet
  • Trafikk og fart
  • Trafikk og rus

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

  • Tiltak i forhold til økonomi
  • Temasamtaler i forhold til aktuell kriminalitet med film som hjelpemiddel/verktøy
  • Lovbrudd og offersamtale

Til hovedkontor