Mobil Versjon

Internasjonalt regelverk og rekommandasjoner

Det foreligger internasjonalt regelverk og rekommandasjoner innen en rekke områder innen straffegjennomføring. 

Intrnasjonale fengselsregler