Mobil Versjon

Kriminalomsorgens dokumentsenter

Dokumentsenteret for kriminalomsorgen ligger i Sandnes. Brev til alle kriminalomsorgens regioner og enheter og direktoratet sendes dit. Det er her man henvender seg for å få postjournal.

Besøksadresse: Gjesdalvegen 34, 4302 Sandnes

Postadresse: Kriminalomsorgens dokumentsenter, Postboks 694, 4302 SANDNES

Epostadresse: dokumentsenter@kriminalomsorg.no

Telefon: 51 97 29 60

Telefaks: 51 97 39 01

Fakturaadresse: Kriminalomsorgens dokumentsenter, DFØ fakturamottak, postboks 4721, 7468 TRONDHEIM