Mobil Versjon
Fengselsbetjent-en

Kriminalomsorgen trenger deg

26. mars 2020

Som følge av koronaviruset har kriminalomsorgen behov for flere ansatte i fengslene. Derfor rekrutteres det midlertidige medarbeidere en rekke steder i landet.

Les mer

Forsterket korona-beredskap i kriminalomsorgen

26. mars 2020

Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, og vurderer situasjonen kontinuerlig. 

Saken oppdateres løpende etter hvert som ytterligere informasjon foreligger. 

Les mer om tiltakene
Betjent åpner dør (1)

Korona-tiltak reduserer antall innsatte i fengslene

20. mars 2020

I løpet av denne uka har 126 innsatte fått fremskutt løslatelse fra norske fengsler for å redusere risikoen for koronasmitte.  Så langt er det ikke registrert koronasmitte hos noen innsatte. 

Les mer