Mobil Versjon

Rapport om domfelte som ikke møter til straffegjennomføring

11. desember 2019

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra politiet, Riksadvokaten og kriminalomsorgen har sett på hvordan antallet saker hvor domfelte ikke møter til
soning kan reduseres.

Les mer og last ned arbeidsgruppas rapport
Direktør Aleksander Kalashnikov i FSIN og direktør Lise Sannerud i KDI under avtaleunderskrivingen i Moskva. Foto: FSIN

Russisk og norsk kriminalomsorg viderefører samarbeidsavtale

10. desember 2019

Moskva: 6. desember skrev norsk kriminalomsorg under på en videre samarbeidsavtale med Russlands Føderale Straffegjennomføringstjeneste (FSIN). Avtalen sikrer kompetansesamarbeid og utveksling av erfaringer om straffegjennomføring.

Les mer om avtalen
Venja og Bente Marie-2

Musikkterapi i fengsel ble bok

3. desember 2019

Venja Ruud Nilsens (t.v.) og Bente Marie Mortensens årelange musikkterapeutiske arbeid i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner er blitt til bok.

Les mer