Mobil Versjon

Stortingsmelding om kriminalomsorgen lagt frem

19. desember 2014

Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding om kriminalomsorgen. Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), håper meldingen er starten på bedre tider for kriminalomsorgen.

Les mer om stortingsmeldingen

Snart er alle de barneansvarlige i gang

11. desember 2014

Alle fengslene og friomsorgskontorene får nå en barneansvarlig medarbeider.

Les mer om ordningen med barneansvarlig