Mobil Versjon

Foreslår 41 nye fengselsplasser neste år

10. oktober 2014

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er det foreslått å bevilge nærmere 4,2 milliarder kroner til kriminalomsorgen.

Les mer om forslaget til budsjett for kriminalomsorgen
Samisk_flagg

Informasjon på samisk

3. oktober 2014

Informasjon på samisk om kriminalomsorgen og gjennomføring av straff er nå tilgjengelig ved å trykke på det samiske flagget oppe til høyre på siden.

Menypunktet ble lansert på nettverkskonferansen om god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte som nylig ble arrangert i Tromsø.

Les mer om konferansen