Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Hjem

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipper og på individuell tilrettelegging for de domfelte og innsatte. Hensynet til samfunnets krav om beskyttelse mot kriminelle handlinger skal balanseres med hensynet til den enkelte domfeltes og innsattes muligheter for å vende tilbake til samfunnet som fremtidig lovlydige borgere.

Det er straffegjennomføringsloven som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres både i og utenfor fengsel.

Våre verdier er respekt, engasjement, åpenhet og profesjonalitet.

Betjent åpner celledør

Proposisjon om organisering av kriminalomsorgen godkjent

Stortingsproposisjonen om organisering av kriminalomsorgen ble i dag godkjent i statsråd. I proposisjonen foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å erstatte dagens fem regioner med 12 større enheter. Proposisjonen oversendes nå Stortinget. 

Koronavirus. Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Korona-tiltak i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte  i kriminalomsorgen. Fra og med 22. juni oppheves flere av de mest inngripende tiltakene- og straffegjennomføringen skal i hovedsak returnere til normalsituasjon. Vi følger fortsatt situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle tiltak ved behov. Lokale tiltak i området med omfattende smitte kan bli iverksatt.

Logo for Prisonmade

Prisonmade - produkter som betyr noe

1. september 2020 ble Prisonmade.no lansert av kriminalomsorgen.

Her har du mulighet til å handle varer og tjenester laget i norske fengsler av innsatte i samarbeid med ansatte.

Koronatelefon

Korona: Informasjonstelefon for pårørende

Kriminalomsorgen har en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte.

Lise Sannerud, direktør i KDI_250x327

Kriminalomsorgen lemper gradvis på korona-tiltakene

Kriminalomsorgen har måtte foreta vanskelige valg og prioriteringer under den pågående pandemien. Våre vurderinger ble gjort – og fortsetter å gjøres – for å verne og beskytte innsattes liv og helse, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Postboks 344, 2001 Lillestrøm
Tlf: 40 43 88 00