Mobil Versjon

Med hammer og matte

27. mars 2015

- Meningsfylt hverdag i fengselet, - inspirert til videre utdanning, - mestringsfølelse, - kvalifiserer seg til et vanlig liv etter ferdig sonet straff. Dette fant forskerne da de evaluerte prosjekt om opplæring sammen med arbeidsdrift i fengsler.

Les mer og last ned rapporten

Sivilombudsmannen på inspeksjon i Ringerike fengsel

24. mars 2015

Sivilombudsmannen har gitt et antall anbefalinger etter en varslet inspeksjon i Ringerike fengsel. Fengselet skal nå melde tilbake om hvordan de følges opp.

Les mer og last ned rapporten