Mobil Versjon
Norgerhaven - utsyn

Status for antall innsatte til Nederland

28. september 2015

Pr. fredag 25. september var det fattet vedtak om at 174 personer dømt i norsk rett skal overføres til straffegjennomføring i Nederland.

Les mer
Ullersmo-utvidelse11092015 003-2

181 nye fengselsplasser på Ullersmo og i Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg

11. september 2015

Ullersmo fengsel utvides med 96 plasser og Eidsberg fengsel med 85 plasser. – En gledens dag, sier fengselsleder Bernt Nordhaug på Ullersmo.

Les mer om utvidelsene