Mobil Versjon

Tilskudd til frivillig virksomhet

1. februar 2017

Justis- og Beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet stiller midler til disposisjon over kap. 430, post 70 som frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke om. Søknadsfrist: 24. februar 2017. 

Les mer om post 70-midlene
Samisk flagg

Gratulerer med Samefolkets dag

6. februar 2017

6. februar feires Samefolkets dag. Kriminalomsorgen har en egen tilaksplan for samiske innsatte og domfelte.

Les mer om tiltaksplanen

Fortsatt økning i antall soningsoverføringer

9. januar 2017

65 utenlandske statsborgere innsatt i norske fengsler ble i løpet av 2016 overført til fortsatt soning i sine hjemland.

Les mer