Mobil Versjon
Forsiden på rapporten

Rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen

22. juni 2017

Innsatte i norske fengsler har ulik tilgang til karriereveiledning, og det er stor variasjon mellom ulike soningsgrupper og fengsler.

Det viser en ny rapport fra Kompetanse Norge.

Les mer og last ned rapporten
Skjorte med kriminalomsorgemblem

Opptak til fengselsbetjentutdanningens årskull 2017-2019

14. juni 2017

Kan du sette grenser for andre og klarer du å holde hodet kaldt i krevende situasjoner? Da har vi kanskje utdanningen og karrieren for deg.

Les mer om opptaket til fengselsbetjentutdanningen
Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm

Kriminalomsorgsdirektoratet vertskap for internasjonale fagkonferanser

16. juni 2017

Til uka avholdes det to store internasjonale konferanser i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm.

Les mer om arrangementene