Mobil Versjon
Fantøya

Fengselsopera fikk god omtale

17. mars 2017

-Man kan bare forestille seg trollet luske rundt i de svimlende, tåkebørstede fjellene som skrår ned i fjorden.

Les mer

Fortsatt økning i antall soningsoverføringer

9. januar 2017

65 utenlandske statsborgere innsatt i norske fengsler ble i løpet av 2016 overført til fortsatt soning i sine hjemland.

Les mer

Tilskudd til frivillig virksomhet

1. februar 2017

Justis- og Beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet stiller midler til disposisjon over kap. 430, post 70 som frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke om. Søknadsfrist: 24. februar 2017. 

Les mer om post 70-midlene