Mobil Versjon

Tilskudd til frivillig virksomhet

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke om midler til tiltak som kan bidra til rehabilitering og reintegrering av innsatte og domfelte. Totalt skal over 11 millioner kroner fordeles. Søknadsfrist: 27. februar 2015.

 

Les mer om tilskuddsordningen

Rundskriv om barneansvarlig – for ivaretakelse av barn som pårørende

27. februar 2015

Alle enheter i kriminalomsorgen har nå innført funksjonen barneansvarlig, som et virkemiddel for å ivareta barneperspektivet i kriminalomsorgen.

Les mer om rollen som barneansvarlig og last ned rundskriv