Mobil Versjon
Skjorte med kriminalomsorgemblem

En lang rekke dilemmaer

9. april 2014

Kritikken mot Kriminalomsorgen for mangel på åpenhet bygger delvis på en misforståelse av etatens oppgaver og fullmakter.

Les mer

Mer effektiv hjemsendelse av rumenske domfelte

19. mars 2014

Romania får støtte fra EØS-midlene til et prosjekt som skal effektivisere hjemsendelsen av rumenere dømt til fengselsstraff i Norge.

Les mer