Mobil Versjon

15 millioner til å prosjektere nye fengsler

23. juni 2016

Det er nå avgjort at det skal brukes 15 millioner kroner til å prosjektere to nye fengsler i Agder.

Les mer
skorte med emblem-1

Vil du bli fengselsbetjent?

23. juni 2016

Det skal tilsettes et nytt årskull med aspiranter som skal starte fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter i januar 2017.

Les mer