Mobil Versjon

Tilskudd til frivillig virksomhet

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke om midler til tiltak som kan bidra til rehabilitering og reintegrering av innsatte og domfelte. Totalt skal over 11 millioner kroner fordeles. Søknadsfrist: 27. februar 2015.

 

Les mer om tilskuddsordningen

Styrket samarbeid mellom kriminalomsorgen og politiet og bedre personvern

27. januar 2015

Fredag kom det nye regler i straffegjennomføringsloven for informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen.

Les mer om endringene i regelverket