Mobil Versjon

Økt innsats mot overdoser etter løslatelse

20. april 2017

Seks fengsler setter nå inn tiltak for å redusere antall overdosedødsfall etter løslatelse. Det skjer i et prosjekt der fengslene, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Helsedirektoratet samarbeider for å få ned antallet overdosedødsfall.

Les mer om prosjektet
Fantøya

Fengselsopera fikk god omtale

17. mars 2017

-Man kan bare forestille seg trollet luske rundt i de svimlende, tåkebørstede fjellene som skrår ned i fjorden.

Les mer

Fortsatt økning i antall soningsoverføringer

9. januar 2017

65 utenlandske statsborgere innsatt i norske fengsler ble i løpet av 2016 overført til fortsatt soning i sine hjemland.

Les mer