Mobil Versjon
Berg - transport 054

Evaluering av transportpiloten

20. mai 2015

Et pågående pilotprosjekt skal gi kunnskap om hvorvidt transport av varetektsinnsatte bør overføres fra politiet til kriminalomsorgen. Underveisevalueringen peker på gode resultater, men også forbedringspunkter.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett – penger til mentorordning

12. mai 2015

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 2 millioner kroner i 2015 for å innføre en mentorordning rettet mot innsatte som antas å være i faresonen for å bli radikalisert.      

Les mer om mentorordningen