Mobil Versjon
Bøteseminar-foto

Bøtetjenesten i god gjenge

11. februar 2020

Flere enn 100 personer gjennomfører nå bøtetjeneste i stedet for å sitte i fengsel, vel fire måneder etter at bøtetjenesteordningen ble landsdekkende.  

Les mer
Illustrasjon: Fengselsgang

Romerike fengsel hedres for arbeid mot overdose

7. februar 2020

Senter for rus- og avhengighetsforskning har premiert Romerike fengsel for blant annet deres bruk av nesespray mot overdoser.

Les mer om Nalokson-prosjektet

Tilskudd til organisasjoner

15. januar 2020

KDI skal tildele vel 2 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med domfelte.

Les mer