Mobil Versjon

Psykiske problemer utbredt i fengsler

6. november 2014

Forekomsten av psykiske lidelser blant domfelte i norske fengsler er betydelig høyere enn i befolkningen ellers.

Det viser en undersøkelse som Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst har foretatt med støtte fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Les mer om rapporten

Fagdag om kultur i fengslene

5. november 2014

Hvordan i all verden kan en haug automatvåpen bli sluppet inn i et fengsel - med fengselsledelsens velsignelse?

Les mer om fagdagen