Mobil Versjon

Snart er alle de barneansvarlige i gang

11. desember 2014

Alle fengslene og friomsorgskontorene får nå en barneansvarlig medarbeider.

Les mer om ordningen med barneansvarlig

- En takknemlig gruppe å jobbe med

28. november 2014

- Inn døra på mandag, på jobb på tirsdag. Det er parolen hos Elevator. Kriminalomsorgen kjøper nå flere plasser for soning i institusjon hos Elevator.

Les mer om tilbudet hos Elevator