Mobil Versjon

Sivilombudsmannen på inspeksjon i Ringerike fengsel

24. mars 2015

Sivilombudsmannen har gitt et antall anbefalinger etter en varslet inspeksjon i Ringerike fengsel. Fengselet skal nå melde tilbake om hvordan de følges opp.

Les mer og last ned rapporten

Ny strategi for arbeidsdriften er klar

23. mars 2015

Den nye strategien for kriminalomsorgens arbeidsdrift har syv delmål og mange tiltak for å bidra til aktivisering og kvalifisering av innsatte.

Les mer og last ned strategien