Mobil Versjon

Kriminalomsorgsdirektoratet

Besøksadresse: Solheimsgata 21, Lillestrøm
Postboks 694, 4305 SANDNES
Direkte post: Postboks 344, 2001 LILLESTRØM
Fakturaadresse: DFØ fakturamottak, postboks 4721, 7468 TRONDHEIM

Telefonnummer: 404 38 800  
Faxnummer: 404 38 801
E-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

Åpningstid:
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45.
15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (tidligere kalt KITT) er nå en del av Kriminalomsorgsdirektoratet, men avdelingen i Horten består. Adressen hit er som over, bortsett fra besøksadressen: Langgt. 2-6, 3187 Horten. Brukersenteret i Horten har telefonnummer: 815 00 102.

Direktør: Marianne Vollan

Direktoratet er organisert i seks avdelinger og to stabsfunksjoner:
Avdeling for innhold og kapasitet, avdeling for regelverk og sikkerhet, avdeling for budsjett og styring, avdeling for bygg og økonomi, HR-avdelingen, IKT-avdelingen, internasjonal stab og kommunikasjonsstaben.