Mobil Versjon

Fengselsbetjenter - vikariater - Søknadsfrist: 14.03.2017

27.02.2017 | Søknadsfrist: 14.03.2017
Fengselsbetjenter - vikariater - Ringerike fengsel
Les mer på JobbNorge

Verksbetjent/snekker, Bodø Fengsel - Søknadsfrist: 20.03.2017

24.02.2017 | Søknadsfrist: 20.03.2017
Verksbetjent/snekker, Bodø Fengsel - Bodø fengsel
Les mer på JobbNorge

Fast stilling som Avdelingsleder / Koordinator elektronisk kontroll - Søknadsfrist: 16.03.2017

24.02.2017 | Søknadsfrist: 16.03.2017
Fast stilling som Avdelingsleder / Koordinator elektronisk kontroll - Hedmark og Oppland friomsorgskontor
Les mer på JobbNorge

Førstekonsulent - Søknadsfrist: 12.03.2017

23.02.2017 | Søknadsfrist: 12.03.2017
Førstekonsulent - Kriminalomsorgen Hordaland friomsorgskontor
Les mer på JobbNorge

Ledig stilling som sommervikar og/eller ekstabetjent ved Kongsvinger fengsel - Søknadsfrist: 05.03.2017

23.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Ledig stilling som sommervikar og/eller ekstabetjent ved Kongsvinger fengsel - Kongsvinger fengsel
Les mer på JobbNorge

Konsulent - Søknadsfrist: 15.03.2017

22.02.2017 | Søknadsfrist: 15.03.2017
Konsulent - Kriminalomsorgen Bergen fengsel
Les mer på JobbNorge

Verksbetjent - landbruksmekaniker - Søknadsfrist: 15.03.2017

22.02.2017 | Søknadsfrist: 15.03.2017
Verksbetjent - landbruksmekaniker - Åna fengsel
Les mer på JobbNorge

Verksmester ved Indre Østfold fengsel - 2. gangs utlysning - Søknadsfrist: 05.03.2017

21.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Verksmester ved Indre Østfold fengsel - 2. gangs utlysning - Indre Østfold fengsel
Les mer på JobbNorge

Rådgiver økonomi ved Indre Østfold fengsel - fornyet kunngjøring - Søknadsfrist: 05.03.2017

21.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Rådgiver økonomi ved Indre Østfold fengsel - fornyet kunngjøring - Indre Østfold fengsel
Les mer på JobbNorge

VIKARIAT SOM KRIMINALOMSORGSKONSULENT / FØRSTEKONSULENT - Søknadsfrist: 17.03.2017

18.02.2017 | Søknadsfrist: 17.03.2017
VIKARIAT SOM KRIMINALOMSORGSKONSULENT / FØRSTEKONSULENT - Agder friomsorgskontor
Les mer på JobbNorge

Fengselsførstebetjent/avdelingsleder ved Indre Østfold fengsel Eidsberg, avd. A - dagtid - Søknadsfrist: 05.03.2017

18.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Fengselsførstebetjent/avdelingsleder ved Indre Østfold fengsel Eidsberg, avd. A - dagtid - Indre Østfold fengsel
Les mer på JobbNorge

Ekstrabetjenter/sommervikarer (kode 1078) - Indre Østfold fengsel - Søknadsfrist: 05.03.2017

18.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Ekstrabetjenter/sommervikarer (kode 1078) - Indre Østfold fengsel - Indre Østfold fengsel
Les mer på JobbNorge

Spennende stilling som verksbetjent ved Stifinner'n, Oslo fengsel - Søknadsfrist: 12.03.2017

17.02.2017 | Søknadsfrist: 12.03.2017
Spennende stilling som verksbetjent ved Stifinner'n, Oslo fengsel - Oslo fengsel
Les mer på JobbNorge

Avdelingsleder, straffegjennomføring med elektronisk kontroll - Oslo friomsorgskontor - Søknadsfrist: 06.03.2017

17.02.2017 | Søknadsfrist: 06.03.2017
Avdelingsleder, straffegjennomføring med elektronisk kontroll - Oslo friomsorgskontor - Oslo friomsorgskontor
Les mer på JobbNorge

Førstekonsulentstilling - dagtid - Søknadsfrist: 15.03.2017

16.02.2017 | Søknadsfrist: 15.03.2017
Førstekonsulentstilling - dagtid - Telemark friomsorgskontor
Les mer på JobbNorge

Halden fengsel - Ledige stillinger som fengselsførstebetjent/teamleder - Søknadsfrist: 12.03.2017

16.02.2017 | Søknadsfrist: 12.03.2017
Halden fengsel - Ledige stillinger som fengselsførstebetjent/teamleder - Halden fengsel
Les mer på JobbNorge

Fengselsførstebetjent/avdelingsleder ved Indre Østfold fengsel Eidsberg, avd. C - dagtid - Søknadsfrist: 05.03.2017

16.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Fengselsførstebetjent/avdelingsleder ved Indre Østfold fengsel Eidsberg, avd. C - dagtid - Indre Østfold fengsel
Les mer på JobbNorge

Rådgiver fag og metode - Indre Østfold fengsel - Søknadsfrist: 05.03.2017

16.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Rådgiver fag og metode - Indre Østfold fengsel - Indre Østfold fengsel
Les mer på JobbNorge

Prosjektleder (rådgiver/seniorrådgiver) – Digitalisering - Søknadsfrist: 28.02.2017

14.02.2017 | Søknadsfrist: 28.02.2017
Prosjektleder (rådgiver/seniorrådgiver) – Digitalisering - Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Les mer på JobbNorge

Fengselsleiar Åna fengsel - Søknadsfrist: 17.03.2017

13.02.2017 | Søknadsfrist: 17.03.2017
Fengselsleiar Åna fengsel - Kriminalomsorgen region sørvest
Les mer på JobbNorge

Ferievikarer i sikkerheten, Tromsø fengsel - Søknadsfrist: 05.03.2017

13.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Ferievikarer i sikkerheten, Tromsø fengsel - Tromsø fengsel
Les mer på JobbNorge

Tillkallingsvikar kokk/sommervikar, Tromsø fengsel - Søknadsfrist: 05.03.2017

13.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Tillkallingsvikar kokk/sommervikar, Tromsø fengsel - Tromsø fengsel
Les mer på JobbNorge

Tillkallingsvikar verksted/vedlikeholdsavdelingen, Tromsø fengsel - Søknadsfrist: 05.03.2017

13.02.2017 | Søknadsfrist: 05.03.2017
Tillkallingsvikar verksted/vedlikeholdsavdelingen, Tromsø fengsel - Tromsø fengsel
Les mer på JobbNorge

Produksjonsgartner/anleggsgartner - Søknadsfrist: 03.03.2017

13.02.2017 | Søknadsfrist: 03.03.2017
Produksjonsgartner/anleggsgartner - Ila fengsel og forvaringsanstalt
Les mer på JobbNorge

Rådgjevar (prosjektmedarbeidar) - Søknadsfrist: 03.03.2017

13.02.2017 | Søknadsfrist: 03.03.2017
Rådgjevar (prosjektmedarbeidar) - Kriminalomsorgen region sørvest
Les mer på JobbNorge

Fengselsleiar - Søknadsfrist: 03.03.2017

13.02.2017 | Søknadsfrist: 03.03.2017
Fengselsleiar - Kriminalomsorgen region sørvest
Les mer på JobbNorge

Vil du være lærling i Kriminalomsorgsdirektoratet? - Søknadsfrist: 28.02.2017

13.02.2017 | Søknadsfrist: 28.02.2017
Vil du være lærling i Kriminalomsorgsdirektoratet? - Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Les mer på JobbNorge

Underverksmester landbruk - Søknadsfrist: 20.03.2017

09.02.2017 | Søknadsfrist: 20.03.2017
Underverksmester landbruk - Bastøy fengsel
Les mer på JobbNorge

Rådgjevar/jurist - 2 stillingar - Søknadsfrist: 03.03.2017

08.02.2017 | Søknadsfrist: 03.03.2017
Rådgjevar/jurist - 2 stillingar - Kriminalomsorgen region sørvest
Les mer på JobbNorge

Halden fengsel - Ledig stilling som Seniorkonsulent - IKT - Søknadsfrist: 28.02.2017

07.02.2017 | Søknadsfrist: 28.02.2017
Halden fengsel - Ledig stilling som Seniorkonsulent - IKT - Halden fengsel
Les mer på JobbNorge

Åna fengsel - sommararbeid - Søknadsfrist: 12.03.2017

26.01.2017 | Søknadsfrist: 12.03.2017
Åna fengsel - sommararbeid - Åna fengsel
Les mer på JobbNorge

Sommervikarer i Stavanger fengsel og Auklend overgangsbolig - Søknadsfrist: 12.03.2017

18.01.2017 | Søknadsfrist: 12.03.2017
Sommervikarer i Stavanger fengsel og Auklend overgangsbolig - Stavanger fengsel
Les mer på JobbNorge