Mobil Versjon

Kriminalomsorgens transporttjeneste

Transporttjenestens biler

Hovedoppgaven til transporttjenesten er transport av varetektsinnsatte for Sørøst politidistrikt, men ved ledig kapasitet utføres også oppdrag for kriminalomsorgen og andre politidistrikt.

Transporttjenestens koordineringskontor ligger i Tønsberg i lokalene til kriminalomsorgen region sør. Tjenesten har litt over 50 ansatte, fordelt på fem baser ved følgende fengsler: Ringerike, Drammen, Telemark avdeling Skien, Søndre Vestfold avdeling Berg og Ravneberget. 

Kontaktinformasjon

Telefon
33 20 70 28

E-post:
8301transport@kriminalomsorg.no

Besøksadresse:
Kjelleveien 21 
3125 Tønsberg

Postadresse: 
PB 2166
3103 Tønsberg

Fakturaadresse: 
Kriminalomsorgens transporttjeneste
Fakturamottak   DFØ 
Postboks  4721 
7468 Trondheim

Bestillingsskjema