Mobil Versjon

Regionene

Det er fem regioner i kriminalomsorgen. Disse har ansvar for straffegjennomføringen innenfor regionens grenser og skal sikre helhetlig ressursutnyttelse og et godt samarbeid med andre regioner. I høyremeny finner du adresseliste over hvilke fengsler som hører til hver region.

Kriminalomsorgen region nord

Geografisk område: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark

Besøksadresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4305 Sandnes
Direktør Jorid Midtlyng
E-post: region-nord@kriminalomsorg.no  
Telefon: 73 56 16 10
 

Kriminalomsorgen region sør

Geografisk område: Buskerud, Vestfold og Telemark

Besøkadresse: Kjelleveien 21, Tønsberg
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4305 Sandnes
Direktør Bjørn Krogsrud
E-post: postmottak.region-sor@kriminalomsorg.no  
Telefon: 33 20 70 00
Telefaks: 33 33 35 72

Kriminalomsorgen region sørvest

Geografisk område: Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Besøkadresse: Gjesdalvn. 34, Sandnes
Postadresse:Dokumentsenter,  Postboks 694, 4305 Sandnes
Direktør Gudmund Idsø
E-post: sorvest@kriminalomsorg.no  
Telefon: 51 97 39 00
Telefaks: 51 97 39 01

Kriminalomsorga region vest

Geografisk område: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Besøkadresse: Solheimsgt. 13, Bergen
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4305 Sandnes
Direktør Per Sigurd Våge
E-post: postmottak.region-vest@kriminalomsorg.no 
Telefon: 55 38 72 00
Telefaks: 55 38 72 50

Kriminalomsorgen region øst

Geografisk område: Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold og Oslo

Besøksadresse: Urtegt. 9, Oslo 
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4305 Sandnes
Direktør: Jon Sverre Bråthen  
E-post: postmottak-8100@kriminalomsorg.no
Telefon: 23 30 49 50
Telefaks: 23 30 49 99
Fakturaadresse: Kriminalomsorgen region øst, Postboks 9006, 0133 Oslo