Mobil Versjon

Nordland friomsorgskontor

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger i 3. etasje i Sjøgata 27 (If-bygget)

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-brytet
  • En-Til-En
  • Sinnemestering
  • Program mot ruspåvirket kjøring