Mobil Versjon

Mosjøen fengsel

Kriminalomsorgen region nord

mosjoen

Mosjøen fengsel er et lukket fengsel med høy risiko. Fengslet har 15 soningsplasser. Fengslet prioriterer varetekt og korte dommer. Vi har ikke noe arbeidstilbud til de innsatte. Mosjøen videregående gir tilbud om videregående opplæring. Mosjøen fengsel ligger i Vefsn kommune. Mosjøen ligger midt på Helgeland og nøyaktig midt i Norge. Det er lett å komme seg til/fra Mosjøen via E-6, RV78, jernbane, fly eller båt.

Informasjon før straffegjennomføringen

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet ligger ved sydligste rundkjøring på E-6 gjennom byen.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Legitimasjon og soningsinnkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Tobakk. Her har vi satt tollkvote. Dvs. 250 gram tobakk(5pakker tobakk, 10 pakker sigaretter eller 5 esker snus) Private penger. Klær til daglig bruk. Fengslet gir ikke ut klær.

 

 

 

Informasjon under straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Registrering, førstegangssamtaler, kartlegging av utdanningbehov

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Gis anledning til å handle koiskvarer for opptjente arbeids/dagpenger +100 kroner av private midler pr. uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Du har anledning til å ringe i 20 min. pr. uke. Det er ikke tillatt for innsatte å motta telefoner, unntatt i helt spesielle tilfeller (offentlig etater og lignende). Privatsamtaler skal foregå når det er fellesskap, andre samtaler tas ved behov.Telefonsamtalene blir som hovedregel avlyttet (ikke advokat). Telefonsamtalene skal føres på et språk tilsatte forstår. Mobiltelefon er ikke tillatt. All telefonering belastes konto hver 14.dag.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Videregående opplæring

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Ingen

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Treningsrom

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte kan etter søknad få besøk av inntil 4 personer. Besøkstid er lørdag og søndag. Skjema for søknad fås hos betjent. Besøkende kan hente ut skjema på kriminalomsorgens internettside under Mosjøen fengsel (www.kriminalomsorgen.no). Alle opplysninger må fylles ut. Etter godkjennelse av Fengselsleder kan det bestilles besøk. Besøkende ringer til fengselet (onsdag 15.00-19.00) og avtaler tidspunkt for besøk. Besøket skal forgå på besøksrommet, innsatte og besøkende må forholde seg til de retningslinjer de blir gitt av betjent som er på jobb

Hva er besøkstidene i fengslet?
Lørdag. 1100-1200, 1230-1330, 1400-1500
Søndag. 1100-1200, 1230-1330, 1400-1500

Hva kan den besøkende ha med seg?
Innsatte kan motta lesestoff og kontanter, dette overleveres til betjent før besøket tar til. Det er ikke anledning å nyte noe å spise og drikke under besøket. Det er røykeforbud på besøksrommet.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Besøksrommet er lite. Ikke spesielt egnet for å ha med barn på besøk.