Innlandet: Kriminalomsorgen Innlandet, avd. samfunn, Gjøvik

Kriminalomsorgen region øst


Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Strandgata 13 A ligger vis-a-vis Gjøvik gård.

Til hovedkontor