Hva er informasjonstelefonen?

Mange pårørende opplever en krevende situasjon og har en rekke spørsmål når et familiemedlem blir varetektsfengslet, soner en fengselsdom eller gjennomfører straff i samfunnet. 
 
Det kan også være at du som skal inn i fengsel eller gjennomføre straff i samfunnet har spørsmål om straffegjennomføringen.
 
Formålet med informasjonstelefonen er å avhjelpe dette behovet for informasjon. Eksempler på spørsmål kan for eksempel være:  
 
  • Hva innebærer en fengselsdom? 
  • Hvilke straffegjennomføringsformer finnes? 
  • Hvem kan sone med fotlenke?
  • Hvilke rettigheter har jeg som pårørende?
  • Bør jeg fortelle barnet at pappa eller mamma er i fengsel?
  • Hva er reglene for å sende brev til innsatte?
De som betjenter pårørendetelefonen kan også være en samtalepartner med pårørende i en vanskelig situasjon.
 
Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.