EK -illustrasjon.jpg

Ordningen skal legge til rette for at du får mulighet til å ivareta dine sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen.

Sysselsetting og kontroll

Når man soner med elektronisk kontroll må man være i arbeid, gå på skole, studere eller ha annen form for sysselsetting.  Når man ikke er på arbeid, studerer eller lignende, skal man være hjemme.

Fotlenken rundt ankelen registrerer om man befinner seg hjemme eller ikke. Fotlenken er i kontakt med en mottaker som kriminalomsorgen installerer i hjemmet. Man skal ha fotlenken på seg hele tiden, og hvis den tas av utløses en alarm.

Hvem kan få fotlenke?

Hvis du skal gjennomføre opp til seks måneders fengselsstraff eller har seks måneder igjen til forventet prøveløslatelse, kan du søke om fotlenke; straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Den som gjennomfører straff med fotlenke gjennomfører ubetinget fengselsstraff. Derfor vil man være underlagt et kontrollregime som skal ivareta fengselsstraffens rammer for kontroll.

Søke om fotlenkesoning

Du må selv søke om fotlenkesoning. 

Ferdig utfylt skjema sendes sendes til kriminalomsorgens regionskontor for det fylket du tilhører. 

Bor du sammen med en domfelt som ønsker fotlenke?

Hvis du er over 18 år og bor sammen med domfelte, vil du bli bedt om å samtykke til straffegjennomføringen. Det er laget et informasjonsbrev som kan gi deg et bedre grunnlag for å bestemme deg for om du ønsker å samtykke til at den du bor sammen med får gjennomføre straffen i deres felles bolig.

Hjemmel til sporingsteknologi

Desember 2019 vedtok Stortinget utvidelse av ordningen, og loven trådte i kraft hhv. 1. juli og 1. september 2020. Lovendringen innebærer at blant annet at domfelte som er varig soningsudyktige kan unntas visse begrensninger i regelverket og dermed få mulighet til å gjennomføre straffen med elektronisk kontroll, samt at kriminalomsorgen gis hjemmel til å benytte annen type digital teknologi som sporingsteknologi (GPS), videosamtale og fjernalkoholmåling