Straffereaksjon med program istedet for fengsel

«Program mot ruspåvirket kjøring» er et alternativ til ubetinget fengsel, og som kan gis for kjøring i ruspåvirket tilstand. Målet er å motvirke ny ruspåvirket kjøring for å skape et tryggere trafikkmiljø og minske antall ulykker.

Straffereaksjonen er for deg som:

  • ellers ville ha blitt dømt til ubetinget fengsel for å ha kjørt ruspåvirket og
  • har problemer med alkohol eller andre rusmidler, eller
  • har et mindre omfattende rusmiddelproblem, men et problematisk forhold til bilkjøring og rusmidler.

Hvordan gjennomføres straffen?

I stedet for å sone i fengsel gjennomføres straffen ved ditt lokale friomsorgskontor.

Gjennomføringstiden varer som oftest i 10 måneder, og innebærer:

  • individuelle samtaler ca. hver 14. dag. Innholdet i samtalene skal tilpasses ditt behov.
  • gruppesamlinger som utgjør totalt mellom 20 og 30 timer, og gjennomføres i et tidsrom på to til tre måneder.
  • kartlegging av om du har et behandlingsbehov og dermed rett til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Brudd på vilkår

Brudd på vilkårene eller ny kriminalitet kan føre til at denne straffereaksjonen omgjøres til ubetinget fengsel.

Mål med programmet

Målet er at du skal:

  • forstå hva som øker din risiko for ruspåvirket kjøring.
  • bli mer motivert til å ta andre valg enn å kjøre ruspåvirket.
  • finne måter å hjelpe deg selv på for å unngå ny ruspåvirket kjøring.

Er «Program mot ruspåvirket kjøring» aktuelt for deg?

Er «Program mot ruspåvirket kjøring» aktuelt for deg? Ta kontakt med din advokat, politiet eller påtalemyndigheten og be om å få gjennomført en personundersøkelse. Den skal gi retten opplysninger for å kunne vurdere om du passer til å gjennomføre «Program mot ruspåvirket kjøring». Personundersøkelsen gjøres av friomsorgskontoret.