Samarbeid mellom tjenestene

Rusmestringsenhetene skal sørge for en god samhandling mellom kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i fengsel. Det skal også legges til rette for samhandling mellom kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene ved tilbakeføringen av innsatte til samfunnet.

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten skal sikre at den innsatte får innfridd sine pasientrettigheter i et videre behandlingsforløp i institusjon eller poliklinikk etter endt opphold og endt dom. Rusmestringsenheten skal motivere og forberede den rusavhengige til å fortsette en rusbehandling etter fengselsoppholdet. Rehabiliteringen kan fortsette enten ved at innsatte overføres til § 12 soning i behandlings- eller omsorgsinstitusjon eller ved at innsatte etter løslatelse får behandling av en ruspoliklinikk ute i samfunnet.

13 rusmestringsenheter

Rusmestringsenhet finnes nå i 13 fengsler. Disse er Ravneberget, Stavanger, Bodø, Bergen, Romerike, Bastøy, Trondheim, avdeling Leira, Arendal, avdeling Evje, Indre Østfold avdeling Trøgstad, Halden, Hustad, Skien, Tromsø.

Stifinneren

I tillegg til rusmestringsenheter er det en Stifinneravdeling for kvinner på Bredtveit fengsel og en Stifinneravdeling for menn i Oslo fengsel. Stifinenravdelingene gir tilbud om rehabilitering og behandling av rusmisbrukere og er et samarbeid mellom helsemyndighetene, Tyrilistiftelsen og kriminalomsorgen.

Rusenheter

3 nye rusenheter inspirert av «stifinnermodellen» ble etablert i 2017 i fengslene i Indre Østfold avdeling Eidsberg, Trondheim og Bjørgvin i samarbeid mellom kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten (TSB). 

Det kriminalomsorgsfaglige innholdet i rusenhetene er styrket og består av miljøarbeid, tilbakeføringsarbeid, fysisk aktivitet og helse mv. Ruspoliklinikker i spesialisthelsetjenesten  bidrar med stillinger i rusenhetene. Indre Østfold fengsel avd. Eidsberg har også stillinger fra Tyrilistiftelsen.