Sysselsetting og kontroll

Når man soner med elektronisk kontroll må man være i arbeid, gå på skole, studere eller ha annen form for sysselsetting.  Når man ikke er på arbeid, studerer eller lignende, skal man være hjemme.

Fotlenken rundt ankelen registrerer om man befinner seg hjemme eller ikke. Fotlenken er i kontakt med en mottaker som kriminalomsorgen installerer i hjemmet. Man skal ha fotlenken på seg hele tiden, og hvis den tas av utløses en alarm.

Hvem kan få fotlenke?

Hvis du skal gjennomføre opp til seks måneders fengselsstraff eller har seks måneder igjen til forventet prøveløslatelse, kan du søke om fotlenke; straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Den som gjennomfører straff med fotlenke gjennomfører ubetinget fengselsstraff. Derfor vil man være underlagt et kontrollregime som skal ivareta fengselsstraffens rammer for kontroll.

Søke om fotlenke?

Muligheten for å gjennomføre straff med elektronisk kontroll gjelder for domfelte bosatt i hele landet. 

Søknadsskjema skal sendes til kriminalomsorgens regionskontor for det fylket du tilhører, og skjema finner du i menyen til høyre.