Mange offentlige etater deler ansvaret for å støtte familier i krise. For kriminalomsorgen er det også en del av arbeidet med rehabilitering og tilbakeføring å støtte kontakten mellom innsatte og deres familier.

Regler for besøk i fengsel

Når man skal besøke noen i fengsel gjelder noen regler og retningslinjer. Det er forskjellige regler for fengsel med høyere og lavere sikkerhet. Du kan lese om besøk under menyen "besøk, telefon og post" i venstremenyen. I tillegg kan hvert enkelt fengsel ha egne regler og rutiner. Disse finner du ved å gå til nettsiden for hvert enkelt fengsel.