Mobil Versjon
Person med fotlenke

Pilotprosjekt: Forhåndsvedtak om delgjennomføring med elektronisk kontroll (EK)

21. september 2017

I november igangsettes et pilotprosjekt hvor det kan fattes et betinget vedtak om delgjennomføring med elektronisk kontroll før domfelte møter i fengsel.

Les mer om pilotprosjektet
Fantøya

Øy-opera i Bergen

5. september 2017

Bergen fengsel avdeling Osterøy og Bergen Nasjonale Opera inviterer til operaen «Papirposeprinsessen» 9. september.

Les mer om forestillingen
Utsyn fra Skien fengsel

Konferanse om unge voksne i fengsel

9. august 2017

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)  og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS inviterer til fagkonferanse om tverrsektorielt samarbeid om unge voksne i fengsel.

Les mer

30 utenlandske innsatte sendt hjem

4. juli 2017

I løpet av første halvår i år ble 30 utenlandske statsborgere som satt i norske fengsler overført til sine hjemland for å sone resten av straffen der.

Les mer
InnvielseUllersmo300617

To nye fengselsbygg innviet

30. juni 2017

Sola og justisministeren strålte om kapp, men så er det da heller ikke hver dag at det tas i bruk to nye fengselsbygg her i landet.

Les mer
Forsiden på rapporten

Rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen

22. juni 2017

Innsatte i norske fengsler har ulik tilgang til karriereveiledning, og det er stor variasjon mellom ulike soningsgrupper og fengsler.

Det viser en ny rapport fra Kompetanse Norge.

Les mer og last ned rapporten
Skjorte med kriminalomsorgemblem

Opptak til fengselsbetjentutdanningens årskull 2017-2019

14. juni 2017

Kan du sette grenser for andre og klarer du å holde hodet kaldt i krevende situasjoner? Da har vi kanskje utdanningen og karrieren for deg.

Les mer om opptaket til fengselsbetjentutdanningen
Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm

Kriminalomsorgsdirektoratet vertskap for internasjonale fagkonferanser

16. juni 2017

Til uka avholdes det to store internasjonale konferanser i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm.

Les mer om arrangementene

Høyesterett avviste anken til Breivik

8. juni 2017

Anders Behring Breivik får ikke anke saken sin videre til Høyesterett. Det har et enstemmig ankeutvalg avgjort.

Les mer

Strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring

6. juni 2017

Kriminalomsorgsdirektoratet har nå vedtatt en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring. Formålet med strategien er at kvinner i fengsel eller under straffegjennomføring i samfunnet skal sikres likeverdige forhold som menn.

Les mer og last ned strategien