Mobil Versjon
Berit-Salvesen-Lise-Sannerud-2-nedskalert

- Stort engasjement og godt arbeid

30. januar 2019

-Jeg ser et stort engasjement for innholdet i de ulike typene av straffegjennomføring. 

Les mer

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

28. januar 2019

Justis- og beredskapsdepartementet stiller midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte Post 70-midler. 

Les mer

Flyforbud over åtte fengsler

28. januar 2019

Luftfartstilsynet har av hensyn til sikkerheten innført flyforbud over åtte norske fengsler med høyt sikkerhetsnivå. 

Les mer
Bachelor-åpning

Bachelor-løpet er i gang

23. januar 2019

31 fengselsbetjenter begynte tirsdag 22. januar på påbyggingsstudiet som skal føre dem frem til bachelorgard i straffegjennomføring.

Les mer
Lise Sannerud

Nytt aspirantkull har begynt på KRUS

3. januar 2019

152 aspiranter begynte torsdag 3. januar på sin toårige fengselsbetjentutdanning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS på Lillestrøm.

Les mer
Fengselsleder Ole Jonny Rydland

Ullersmo fengsel blir til Romerike fengsel

19. desember 2018

Ullersmo fengsel med underavdelinger bytter navn til Romerike fengsel fra nyttår. 

- Navneendringen markerer et felles geografisk stedsnavn for alle avdelingene og en ny organisering av fengselet, sier fengselsleder Ole Jonny Rydland (bildet).

Les mer om navneendringen
KMJohansen på KRUS-vitnemål-28

Nytt kull fengselsbetjenter uteksaminert

28. november 2018

164 nyutdannede fengselsbetjenter fikk onsdag 28. november overrakt vitnemål og distinksjoner.

Les mer
Logo Røverradion

Røverradion på NRK radio

10. november 2018

Hver lørdag kl. 15.30 kan du høre på Røverradion på NRK P2.

Les mer om Røverradion
Hunder i lek

Nyåpnet fengselskennel

31. oktober 2018

Romerike fengsel Kroksrud avdeling tilbyr nå pass av hunder på dagtid.

Les mer om tilbudet

Vedrørende organisasjonenes politiske markering mot forslag til statsbudsjett

22. oktober 2018

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har vurdert at den politiske markeringen mandag 22. oktober er en lovlig demonstrasjon.  

Les mer