Mobil Versjon
Fantøya

Fengselsopera fikk god omtale

17. mars 2017

-Man kan bare forestille seg trollet luske rundt i de svimlende, tåkebørstede fjellene som skrår ned i fjorden.

Les mer

Fortsatt økning i antall soningsoverføringer

9. januar 2017

65 utenlandske statsborgere innsatt i norske fengsler ble i løpet av 2016 overført til fortsatt soning i sine hjemland.

Les mer

Tilskudd til frivillig virksomhet

1. februar 2017

Justis- og Beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet stiller midler til disposisjon over kap. 430, post 70 som frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke om. Søknadsfrist: 24. februar 2017. 

Les mer om post 70-midlene
Samisk flagg

Gratulerer med Samefolkets dag

6. februar 2017

6. februar feires Samefolkets dag. Kriminalomsorgen har en egen tilaksplan for samiske innsatte og domfelte.

Les mer om tiltaksplanen
KRUS-åpning

175 nye aspiranter begynner på KRUS

3. januar 2017

-Vi ønsker å ta opp de beste søkerne. Nå er dere kommet gjennom nåløyet, og nå er det opptil dere å vise at dere er de beste.

Les mer
Signering av arbeidsprogram

Norge og Russland fortsetter samarbeidet på fengsel- og friomsorgsområdet

20. desember 2016

Et nytt treårig arbeidsprogram ble nylig signert under en mottakelse på den norske ambassaden i Moskva.

Les mer om avtalen
Fantøya

Premiere på norgeshistoriens første fengselsopera

1. desember 2016

Bergen fengsel avdeling Osterøy og Bergen Nasjonale Opera inviterer til opera om trollet, Rike-Per og gutten som vant prinsessen.

Les mer
KRUS-vitnemål

Nytt kull fengselsbetjenter uteksaminert

30. november 2016

De kom inn i auditoriet som aspiranter. Da de gikk ut igjen, var de fengselsbetjenter med én gul stjerne på uniformen.
 

Les mer

Bedre tilbud til innsatte med rusmiddelproblemer

29. november 2016

Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet samarbeider om å styrke tilbudet til innsatte med rusmiddelproblemer.

Les mer og last ned veileder

Kriminalomsorgen i gjestebud på Skaugum

9. november 2016

Kriminalomsorgen og livet etter soning dannet bakteppe da kronprinsparet onsdag 2. november ønsket velkommen til årets gjestebud på Skaugum.

Les mer