Mobil Versjon
KRUS-bilde

Nytt kull betjenter klare til innsats

29. november 2017

-Jeg gratulerer dere med å ha valgt et av verdens mest komplekse og krevende yrker!

Les mer
FOTLENKE2-fot8

Regjeringen vil utvide bruk av elektronisk kontroll

10. november 2017

– Straffedømte som ikke har begått grov kriminalitet, har lavere risiko for tilbakefall når de soner med fotlenke. Derfor ønsker vi å utvide adgangen til å bruke dette verktøyet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Les mer

Sammen for unge voksne i kriminalomsorgen

23. oktober 2017

Er det smart bare å invitere ansatte i egen etat når KRUS og KDI avholder konferanse om tverrsektorielt samarbeid om unge voksne i kriminalomsorgen?

Les mer om konferansen
Transportbetjentene Geir Solaas og Katrine Larsen

10 000 transporter av varetektinnsatte og domfelte

19. oktober 2017

Kriminalomsorgens transportenhet nådde en milepæl i september, da den rundet 10 000 transporter. 

Les mer om Kriminalomsorgens transportenhet
Hans-JørgenBrucker-KRUS-02

Nytt aspirantkull på KRUS

2. oktober 2017

Mye nytt, forventninger, krav og musikk laget i Åna fengsel. Et nytt kull aspiranter er i gang på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

Les mer
Direktørnettverk-foto-1

Direktorater sammen for unge voksne i fengsel

27. september 2017

Direktørene i ti direktorater møtes regelmessig for å samordne sine innsatser. Unge innsatte i fengslene er blant dem som drar nytte av det.  

Les mer
Person med fotlenke

Pilotprosjekt: Forhåndsvedtak om delgjennomføring med elektronisk kontroll (EK)

21. september 2017

I november igangsettes et pilotprosjekt hvor det kan fattes et betinget vedtak om delgjennomføring med elektronisk kontroll før domfelte møter i fengsel.

Les mer om pilotprosjektet
Fantøya

Øy-opera i Bergen

5. september 2017

Bergen fengsel avdeling Osterøy og Bergen Nasjonale Opera inviterer til operaen «Papirposeprinsessen» 9. september.

Les mer om forestillingen
Utsyn fra Skien fengsel

Konferanse om unge voksne i fengsel

9. august 2017

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)  og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS inviterer til fagkonferanse om tverrsektorielt samarbeid om unge voksne i fengsel.

Les mer

30 utenlandske innsatte sendt hjem

4. juli 2017

I løpet av første halvår i år ble 30 utenlandske statsborgere som satt i norske fengsler overført til sine hjemland for å sone resten av straffen der.

Les mer