Mobil Versjon
Fengselsbetjent-en

Kriminalomsorgen trenger deg

26. mars 2020

Som følge av koronaviruset har kriminalomsorgen behov for flere ansatte i fengslene. Derfor rekrutteres det midlertidige medarbeidere en rekke steder i landet.

Les mer
Betjent åpner dør (1)

Korona-tiltak reduserer antall innsatte i fengslene

20. mars 2020

I løpet av denne uka har 126 innsatte fått fremskutt løslatelse fra norske fengsler for å redusere risikoen for koronasmitte.  Så langt er det ikke registrert koronasmitte hos noen innsatte. 

Les mer

Husk på IT-sikkerheten!

18. mars 2020

Koronaviruset krever økt årvåkenhet og har også gitt endel medarbeidere i kriminalomsorgen en endret arbeidssituasjon. Her er noen råd om IT-sikkerheten.

Les mer
en

Eldre innsatte i fengslene kartlegges

25. februar 2020

De innsatte i norske fengsler blir stadig eldre. Nå kartlegger kriminalomsorgen eldre innsatte for å forberede seg på en eventuell ytterligere økning i antallet.

Les mer
Bøteseminar-foto

Bøtetjenesten i god gjenge

11. februar 2020

Flere enn 100 personer gjennomfører nå bøtetjeneste i stedet for å sitte i fengsel, vel fire måneder etter at bøtetjenesteordningen ble landsdekkende.  

Les mer
Illustrasjon: Fengselsgang

Romerike fengsel hedres for arbeid mot overdose

7. februar 2020

Senter for rus- og avhengighetsforskning har premiert Romerike fengsel for blant annet deres bruk av nesespray mot overdoser.

Les mer om Nalokson-prosjektet

Tilskudd til organisasjoner

15. januar 2020

KDI skal tildele vel 2 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med domfelte.

Les mer
Krafttak-Grålum-k

Krafttak for kriminelle gjengangere i tidligere Østfold

20. januar 2020

Kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsdirektoratet setter i gang et prosjekt for å tilbakeføre kriminelle gjengangere til samfunnet.

Les mer
Åpning - Ilseng

Kriminalomsorgen omorganiserer i Innlandet

10. januar 2020

Kriminalomsorgen Innlandet er nå etablert. Det ble markert i fengselet på Ilseng fredag 10. januar. 

Les mer
Agder fengsel, Froland avdeling

Agder fengsel med eget kunstakademi

9. januar 2020

Det nye Agder fengsel tilbyr kunstutdanning for de innsatte når fengselet åpner på forsommeren i år. Navnet på satsingen er Agder kunstakademi.

Les mer om Agder kunstakademi