Mobil Versjon

Gratulerer med Samefolkets dag

6. februar feires Samefolkets dag. Det er også to år siden tiltaksplanen for samiske innsatte og domfelte ble vedtatt.

Samisk flagg

Tiltaksplanen har fire satsningsområder:

 • Sikre språklige rettigheter for innsatte og domfelte 
 • Videreutvikle kvalitet på hverdagen i fengsel og under straffegjennomføring i samfunnet 
 • Øke rekruttering av ansatte i kriminalomsorgen med kompetanse i samisk kultur og språk 
 • Øke bruk av konfliktrådsbehandling i straffegjennomføringen 

Last ned hele tiltaksplanen (norsk)
Last ned tiltaksplanen (nordsamisk)

Hvilke tiltak i planen ble det arbeidet med i 2015?

Det ble etablert et flerbruksrom i Tromsø fengsel, hvor innsatte lager forskjellige håndarbeidsprodukter med samiskinspirert tilsnitt. Målsettingen med flerbruksrommet er å øke tilbudet til samiske domfelte som gjennomfører straff i Tromsø fengsel. Tilbudet er også tilgjenglig for ikke-samiske innsatte som måtte interessere seg for samisk kultur og håndarbeid.

Bilde av produkter
Bilde: To eksempler på håndarbeidsprodukter, kaffepose og barnelavvo

Kjøkkenet i Tromsø fengsel startet også nylig med produktutvikling med samiskinspirerte råvarer, og utsmykkes med samisk tekst og symboler på emballasjen.

 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), som er det eneste stedet som utdanner fengselsbetjenter, har deltatt på utdanningsmesser i Alta, Tromsø og Bodø for å rekruttere samiskspråklige elever. I tillegg har KRUS etablert kontakt med den samiske videregående skolen i Karasjok. Det var tre samisktalende søkere til fjorårets aspirantopptak, hvorav en av dem skrev søknaden på samisk. To ble tatt opp som aspiranter.

Andre aktivitetene som ble gjort i tråd med tiltaksplanen i 2015 (listen er ikke uttømmende):

 • Brosjyre om fengselsbetjentutdanning oversatt til nordsamisk. Denne er lagt ut på kriminalomsorgens hjemmeside. 
 • Den nordsamiske informasjonsbrosjyren om fengselsbetjentutdanningen lagt ut på kriminalomsorgens hjemmeside. 
 • Tromsø fengsel har oversatt besøksrutiner og besøksbestillingsskjema til samisk. 
 • Vadsø fengsel har oversatt maler/informasjonsskriv til samisk. 
 • Ferdigstilt skiltingen på samisk av Troms og Finnmark friomsorgskontor ved innflytting i det nye politihuset i Tromsø 
 • Ferdigstilt skilting på samisk av Troms og Finnmark friomsorgskontor, avdeling Kirkenes. 
 • Avklart normert skrivemåte på nordsamisk for Hammerfest og Harstad 
 • Samarbeidet mellom Vadsø fengsel og Vadsø museum er videreført i 2015. Det er blant annet gjennomført og utstilling for innsatte i Vadsø fengsel. 

Tiltaksplanen er utarbeidet av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), kriminalomsorgen region nord og Sametinget. Det er kriminalomsorgen region nord som har ansvaret for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av tiltakene.