Mobil Versjon

Tilskudd til organisasjoner

15. januar 2020

KDI skal tildele vel 2 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med domfelte.

Les mer
Krafttak-Grålum-k

Krafttak for kriminelle gjengangere i tidligere Østfold

20. januar 2020

Kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsdirektoratet setter i gang et prosjekt for å tilbakeføre kriminelle gjengangere til samfunnet.

Les mer
Åpning - Ilseng

Kriminalomsorgen omorganiserer i Innlandet

10. januar 2020

Kriminalomsorgen Innlandet er nå etablert. Det ble markert i fengselet på Ilseng fredag 10. januar. 

Les mer
Agder fengsel, Froland avdeling

Agder fengsel med eget kunstakademi

9. januar 2020

Det nye Agder fengsel tilbyr kunstutdanning for de innsatte når fengselet åpner på forsommeren i år. Navnet på satsingen er Agder kunstakademi.

Les mer om Agder kunstakademi
Innsatt med tatovering syr Fribag

Produserer løslatelsessekker

8. januar 2020

Det er slutt på tiden da innsatte i Indre Østfold fengsel ble sluppet ut etter endt soning med en søppelsekk i hånden. Nå produserer de selv skipssekken "Fribag" som de kan bruke ved løslatelse fra fengselet. 

Les mer om produksjonen av

Rapport om domfelte som ikke møter til straffegjennomføring

11. desember 2019

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra politiet, Riksadvokaten og kriminalomsorgen har sett på hvordan antallet saker hvor domfelte ikke møter til
soning kan reduseres.

Les mer og last ned arbeidsgruppas rapport
Direktør Aleksander Kalashnikov i FSIN og direktør Lise Sannerud i KDI under avtaleunderskrivingen i Moskva. Foto: FSIN

Russisk og norsk kriminalomsorg viderefører samarbeidsavtale

10. desember 2019

Moskva: 6. desember skrev norsk kriminalomsorg under på en videre samarbeidsavtale med Russlands Føderale Straffegjennomføringstjeneste (FSIN). Avtalen sikrer kompetansesamarbeid og utveksling av erfaringer om straffegjennomføring.

Les mer om avtalen
Venja og Bente Marie-2

Musikkterapi i fengsel ble bok

3. desember 2019

Venja Ruud Nilsens (t.v.) og Bente Marie Mortensens årelange musikkterapeutiske arbeid i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner er blitt til bok.

Les mer
Skjermbilde-Amend-k

Fra USA til Norge for å lære om kriminalomsorg: - Vi ser stor endring

19. november 2019

USA og Norge samarbeider om kriminalomsorg og begge land drar nytte av erfaringene som utveksles. 

Les mer
Halden-kokebok-komprimert

Ny kokebok lansert i Halden fengsel

7. november 2019

Kokeboken er laget av innsatte under utdanning, med veiledning fra erfarne ansatte.

Les mer