Hvordan bli fengselsbetjent?

Det er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i Lillestrøm som utdanner fengselsbetjenter i Norge.

På nettsidene til KRUS finner du blant annet informasjon om utdanningen og opptakskravene.

Har du spørsmål om studier og opptak, kan du sende en mail til KRUS på opptak@krus.no

Utdanningen er lønnet og medfører plikttjeneste etter fullført fengselsskole.

Hvordan bli verksbetjent?

Verksbetjentene i kriminalomsorgen arbeider med vedlikehold, drift av fengselet, opplæring og sysselsetting av innsatte.

For å bli verksbetjent må du ha relevant erfaring innenfor noen av disse fagområdene.

I tillegg må du ha et grunnkurs på omkring 10 måneder i fengselsfaglige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å utføre en forsvarlig jobb i et fengsel. 

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS avholder slike kurs. 

Andre yrkesgrupper i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen har også yrkesgrupper med annen bakgrunn enn fengselsskolen. Det er behov for fagpersonell som sosialkonsulenter, tilbakeføringskoordinatorer, helsearbeidere, renholdsarbeidere og kjøkkenpersonell. Friomsorgskontorene har også stor variasjon av kompetanse.