Mobil Versjon

Ungdomsenhet vest 10 år

Ungdomsenhet vest i Bjørgvin fengsel i Åsane utenfor Bergen markerte 12. september sitt 10-årsjubileum.

UE vest 10 år

- Vi ønsket både å markere jubileet og å anerkjenne det arbeidet de ansatte har lagt ned gjennom lang tid. Vi har med årene opparbeidet et fagmiljø omkring «barn og fengsel», sier daglig leder for ungdomsenheten, assisterende fengselsleder Åsmund Steine. På bildet mottar han en hilsen fra Lise Sannerud, direktør i KDI. 

Det var tidligere justisminister Knut Storberget som i sin tid tok initiativ til etableringen av en ungdomsenhet særlig tilrettelagt for innsatte under 18 år. Hensikten var å ivareta den forpliktelsen Norge har til å følge FNs Barnekonvensjon, der det blant annet heter at barn ikke skal sone med voksne innsatte. 

Samfunnet må beskytte seg
Selv om det er et mål at barn ikke skal sitte i fengsel, så er det likevel noen få tilfeller der fengsel ikke er til å unngå. Dette gjelder særlig der unge har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd, eller hvor personen har en atferd som er slik at samfunnet må beskytte seg mot vedkommende.
Ungdomsenhet vest med sine fire plasser er særlig tilpasset denne gruppen. Sommeren 2015 flyttet enheten inn i et «nytt» bygg inne på fengselsområdet: Det nåværende Bjørgvin fengsel var tidligere Vestlandsheimen, en institusjon for psykisk utviklingshemmede, og et av de gamle byggene ble rehabilitert fra innerst til ytterst og bygget om til tidsmessige lokaler for ungdomsenheten. 

Det er et mål at ungdomsenheten ikke skal se ut som en institusjon: Den har riktignok et høyt gjerde rundt seg, men ingen mur. Det er ikke gitter foran vinduene, men de har sikkerhetsglass. Inne er det tregulv og harmoniske farger. De ansatte lar uniformen ligge og går i sivile klær. 

Fire innsatte
Bygget har fire beboelsesrom for innsatte, en plass for bevegelseshemmede og en sikkerhetscelle. Det har også en besøksleilighet og undervisningsrom. Utearealene gir rom for fysisk utfoldelse. 

Ungsomsenhet vest er blitt evaluert av NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Også barneombudet og sivilombudsmannen har vært på befaring og tilsyn. Tilbakemeldingene har gjennomgående vært gode, og på bakgrunn av disse ble det besluttet at ytterligere en ungdomsenhet skulle etableres på Eidsvold i Akershus. Denne har nå vært i drift i tre og et halvt år. 

10-årsjubileet for ungdomsenheten på Bjørgvin ble markert med en sammenkomst i Konsertpaleet i Bergen og et fagseminar om unge lovbrytere, fengsling og forvaring av barn. Det var invitert gjester fra departementene, barneombudet, sivilombudsmannen, kriminalomsorgens region vest, lokalt ansatte i kriminalomsorgen og KDI. 

På programmet sto også hilsener, et tilbakeblikk på 10 års drift og faglig påfyll. Før markeringen av jubileet fikk blant andre barneombud Inga Bejer Engh en omvisning og et møte med innsatte i ungdomsenheten.