Mobil Versjon

Ungdomsenhet øst åpnet på Eidsvoll

-Bygget er rammen, men innholdet vi fyller det med er det viktigste, sa direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ved åpningen av den nye ungdomsenheten på Eidsvoll.

DSCF0784 Eidsvoll-åpning

Ungdomsenhet øst ble åpnet tirsdag 12. april på Dønnumskia i Eidsvoll kommune, på en eiendom der det tidligere har vært både aldershjem og asylmottak for mindreårige. Fra venstre mot høyre på bildet står fengselsleder Bernt Nordhaug i Ullersmo fengsel, regiondirektør Jon Sverre Bråthen i kriminalomsorgens region øst, direktør Marianne Vollan i KDI og statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet

 

Få barn i fengsel
Den nye ungdomsenheten er spesialinnredet for å huse personer under 18 år og får plass til fire innsatte. I øyeblikket er det fem personer under 18 år som sitter i fengsel i Norge, av et totalt antall innsatte på 4045.

-Jeg er stolt over at de som kommer hit nå får både gode rammer rundt oppholdet og et godt innhold mens de er her, sa Vollan.

Det er et mål at barn så langt som mulig ikke skal sitte i fengsel. Men selv om alternative reaksjonsformer benyttes så langt som mulig, så er det likevel noen få tilfeller der fengsel ikke er til å unngå. Dette gjelder særlig der unge har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd, eller hvor personen har en atferd som er slik at samfunnet må beskytte seg mot vedkommende.

Ungdomsenheten er både i juridisk og teknisk forstand et fengsel, men gir likevel et litt "mykere" inntrykk enn de fleste andre fengsler. Den omgis av et gjennomsiktig gjerde og ikke av en mur, og den har ikke gitter foran vinduene.

Statsbygg er byggherre og eier av ungdomsenheten og leier den ut til kriminalomsorgen. Ungdomsenheten er en avdeling under Ullersmo fengsel.

Nøkkelen på rundtur
Ved høytideligheten på Eidsvoll overrakte byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg nøklene til statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet, som ga dem videre til Vollan. Hun ga dem så til regiondirektør Jon Sverre Bråthen i kriminalomsorgens region øst, som i sin tur rakte dem videre til fengselsleder Bernt Nordhaug ved Ullersmo fengsel. Han overrakte dem til henne som skal passe på dem til daglig, nemlig fengselsinspektør Astrid Henriksen som er leder for ungdomsenheten.

-Mitt inntrykk av enheten er at det her er både svært god kompetanse og solide fasiliteter, sa statssekretær Vanebo i sin tale under åpningen.

Under og etter løslatelse
Ungdomsenheten skal ivareta de innsattes behov under varetekt og soning, forberede dem på tiden etter løslatelse og bidra til at relevante forvaltningsmyndigheter følger dem opp ute i samfunnet. De innsatte får under oppholdet tilbud om arbeid eller skolegang.

Ungdomsenhet øst har kostet 26,5 millioner og har ved åpningen 33 årsverk til sin disposisjon. Halvparten er fengselsbetjenter, mens den andre halvparten har sosialfaglig bakgrunn. Enheten er videre oppsatt med et tverrfaglig team med psykolog, barnevernsfaglig rådgiver/koordinator og pedagogisk rådgiver. 

Etter åpningen på Eidsvoll har Norge to ungdomsenheter for lovbrytere under 18 år. Den andre er i Bjørgvin fengsel i Bergen.