Mobil Versjon

Trondheim fengsel

Kriminalomsorgen region nord

Trondheim fengsel

Trondheim fengsel består av tre avdelinger. Hovedavdelingen Nermarka har høyt sikkerhetsnivå og en kapasitet på 155 plasser. Avdelingen har egne seksjoner for varetekt, dom, forvaring, rus og kvinner. Fengselets administrasjon ligger også her. Avdeling Leira og avdeling Kongensgate har lavt sikkerhetsnivå med henholdsvis 29 og 10 plasser. Fengslet har 218 årsverk.

 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Trondheim fengsel ligger ca. 15 minutters biltur nordvest for sentrum. Man kan også ta buss nr. 11 fra Dronningens gate (D2).

Hva MÅ den domfelte ha med seg?

 • Legitimasjon og innkalling.
 • Medisiner, resepter og evt. annen dokumentasjon vedrørende helse.

Hva KAN den domfelte ha med seg?

 • 2 pakker sigaretter eller 2 esker snus (forseglet). Det er røykeforbud innendørs i fengslet, men innsatte kan røyke på utvalgte uteområder og tidspunkter. Det er mulig å få kjøpt sigaretter og snus i fengselsbutikken 
 • Klær og sko til bruk under soning (max. 2 kolli)
 • Barbermaskin / hårklippemaskin.
 • Elektrisk tannbørste.
  (Ikke tillatt medbrakt andre elektriske/elektroniske komponenter, herunder MP-spillere/IPod etc.)
 • Lesestoff.
 • Penger (vil bli satt inn på fengselets klientkonto, og bruk er regulert iht. gjeldende retningslinjer)

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Tøysekk med klær, sengetøy, håndduker og toalettsaker.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den innsatte vil bli møtt i mottagelsen. Her registreres personalia, samt alle medbrakte effekter. Den innsatte vil også bli kroppsvisitert. Den innsatte vil så bli plassert i en ledig celle, før han eller hun blir kontaktet av en betjent for å bli arbeidsplassert. I løpet av den første uka blir den innsatte kalt inn til samtale med helseavdelingen. Alle blir i løpet av maksimum to uker kalt inn til et informasjonsmøte om de muligheter og begrensninger som er i fengslet.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handle på fengselets butikk én dag per uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Ved avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan innsatte ringe tjue minutter hver uke.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
På cella vil det ligge et skjema over hva den enkelte kan ha av private effekter. Effektene skal være av begrenset art grunnet mulighetene til visitasjon.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skoletilbudet ved fengslet omfatter allmenne fag, byggfag og formgivingsfag.

Fengselet har også samarbeid mellom NAV og Stavne gård: datakurs, finansiering av studier og fagprøver, praksisplass for lærlinger og arbeidsplassering etter endt soning. Fengselet samarbeider også med Stavne gård om begynnende rehabilitering i forbindelse med rus.

Samarbeid mellom skole og arbeidsdrift: mekaniske fag, sveisefag, trearbeidsfag, kokkefag, rørleggerfag, malerfag og renholdsoperatør.

Hvilket tilbud gis ved arbeidsdriften i fengslet?
Ved Trondheim fengsel er enkelte arbeidsplasser godkjente opplæringsplasser. Den innsatte kan få dokumentert den praksis og læring man har hatt der. Arbeidsdriften jobber tett med skolen, og kombinasjonsløsninger er fullt ut mulig. Arbeidsdriften består av snekkerverksted, malerverksted, mekanisk verksted, kjøkken, gårdsdrift, teknisk avdeling og renhold.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?

V
ed Trondheim fengsel har vi følgende:
 • Flombelyst fotballbane. Ca 400 meter gang og løpebane, asfaltert tennis/basketbane, skotthyllbane, volleyballbane,
 • Trimrom i henholdsvis lukket, varetekt, forvaringavdeling, E-seksjon, kvinneavdeling, miljøavdeling og modullen. 
 • Gymsal/forsmalingsal som også benyttes til kino.

Innenfor kultur/miljøtilbud:

 • Kontakt med ulike foreningen.
 • Band og underholdning.
 • Humanitær/religiøs virksomhet.
 • Bibliotek.
 • Utlån av gitar og bandutstyr.
Annet som er spesielt for fengslet
Trondheim fengsel har programmene: Ny Start, En-til-en, Sinnemestring, Sedelighetsgruppe, PREP (The prevention and relationship enhancement program. Ved Leira avdeling er det ingen tradisjonell programvirksomhet, men avdelingen har innføringskurs i konsekvenspedagogikk og familieveiledningskurs.

Informasjon til besøkende

Hva er besøkstidene i fengslet?
Bestilling av besøk kan skje på søndager mellom 12:00 og 17:00. Følgende besøkstider gjelder: mandag, onsdag, torsdag og fredag med oppstart kl 16:00, 17:30 og 19:00. Lørdag er oppstart kl 10:30, 12:00, 15:30 og 17:00. Kontrollert besøk hver tirsdag (glassvegg) med oppstart kl 16:00, 17:30 og 19:00.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Ved Trondheim fengsel er det ikke tillatt å medbringe mat eller snacks som kan spises under besøket. Varm drikke, brus og sjokolade o.l fåes kjøpt på fengslets automater.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Ved Trondheim fengsel har man eget besøksrom tilrettelagt for barn med blant annet TV, DVD spiller barnefilmer,tegnesaker, leker og bøker.
 

Informasjon til pårørende med barn

Trondheim fengsel har egen barneansvarlig.Har du behov for informasjon om hvordan ting kan gjøres for å bedre, eller for å opprettholde kontakten mellom den innsatte og ditt/dine barn kan du ta kontakt pr mail:

Barneansvarlig.Trondheim.fengsel@kriminalomsorg.no, eller ringe Trondheim fengsel tlf: 70 82 60 00, spør etter barneansvarlig.

Barn av innsatte kan også selv ta kontakt om det er noe de vil snakke om

Nyttige linker:

FFP Trøndelag
For Fangers Pårørende
Besøksadresse: Fjordgata 19
Telefon: 73 51 19 29
http://www.ffp.no/no/ffp_ung/