Mobil Versjon

Stavanger fengsel

Kriminalomsorgen region sørvest

stavanger

Stavanger fengsel ligger i Stavanger kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 68 plasser fordelt på både kvinner og menn. Fengselet prioriterer innsatte med varetektsdommer eller domfelte med korte straffer.

Stavanger fengsel ble tatt i bruk i sin nåværende form 9. oktober 2001. Dette bygget var da rehabilitert og erstattet Stavanger Kretsfengsel som stod ferdig 1. oktober 1963. Stavanger fengsel har i dag 4 avdelinger for alle kategorier innsatte, med en kapasitet på 71 plasser. Fengselet har egne avdelinger for kvinner og rusmestring.

Stavanger fengsel er et fengsel som drives med tanke på helhetlig kriminalomsorg med menneskene i sentrum. Vi ønsker at vårt målrettede arbeid med innsatte skal være vårt viktigste redskap. Stavanger fengsel vil, gjennom det arbeidet tjenestekorpset gjør, gi de innsatte et best mulig grunnlag for å komme ut av sin kriminalitet. Vi ønsker å gjøre dette på en måte som ivaretar den innsattes menneskeverd og samfunnets behov for beskyttelse. Vi har tro på at det er mulig å drive påvirkningsarbeid med involvering fra de ansattes side så lenge rammene rundt den innsatte er i henhold til kriminalomsorgens verdisyn og menneskesyn.

Stavanger fengsel legger stor vekt på at det skal være et trygt miljø for ansatte og innsatte, preget av medmenneskelighet og rettssikkerhet. Dette skal oppnås med systematisk og planmessig samarbeid med alle naturlige samarbeidspartnere. Fengslet har et svært kompetent tjenestekorps, som står som garantist for dette arbeidet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Med bil kommer man til fengselet ved å kjøre E39 og svinge av til Dusavika. Følg deretter skiltingen til fengselet. Man kan også kjøre med bussrute 8 fra Stavanger til Randaberg. Gå av ved Randaberg videregående skole, og gå ca 200 meter til fengselet.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon og soningsinnkallingen.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte kan ha med seg et begrenset antall klær, barbermaskin/høvel, hårklipper, bilder uten ramme, skolemateriell, inntil til ti bøker og blader og et begrenset antall hobbyartikler. Kvinner kan også bringe med seg diverse sminke- og skjønnhetsprodukter - ett av hvert slag.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Nyinnsatte får utlevert en startpakke som inneholder såpe, kam, tannkrem, tannbørste, deodorant, sengetøy og håndkle. De kan også få utlevert sengeteppe, treningstøy, undertøy, joggesko og sandaler ved behov.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst blir menn plassert i varetektsavdelingen og kvinner i kvinneavdelingen. Ofte er det kø for å komme til fellesskapsavdelingene, så menn kan sitte en periode i varetektsavdelingen før det blir ledig på annen avdeling. I løpet av de første dagene blir det gjennomført en inngangssamtale.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handle en dag i uken. Vi har egen liste på norsk/engelsk på produkter som kan handles, alt fra tobakk til sjokolade, brus og andre dagligvarer. Maksimalt ukentlig handlebeløp er 600 kroner av opptjente arbeidspenger og privatpenger. Visse varer er ikke tillatt å kjøpe. Kvinneavdelingen har ekstra handling av kosmetikk to ganger i måneden, maks 5 enheter. Innsatte som kommer inn kan kjøpe 1 pk. Tobakk i mottakelsen, ellers må man vente til fast handledag for å handle andre varer. De kan imidlertid kjøpe hobbyartikler av private midler.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan ringe i inntil 20 minutter per uke, men de kan søke om utvidet ringetid i spesielle tilfeller.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Man kan ha med inntil: (dette endres ofte og på kort varsel)
12 stk skjorter / t-skjorter / gensere-jakker, 5   bukser / skjørt, inkludert treningsbukser, 10 truser, 10 par strømper, 3 par sko (inkludert joggesko og tøfler), 2 ytterjakker, 2 shortser, 1 belte, 1 par hansker, 1 skjerf , 2 ”hodeplagg”, 10 Bh`er (for kvinner), 1 nattkjole / nattdrakt.

- Smykker , ringer  og piercing er ikke tillat, med unntak av 1”giftering”.             
- Bøker / Lesestoff, fotografier er lov i ”rimelig” mengde.
- Det er lov med album 10 X 13- ca 50 lommer.
- Hygieneartikler som Shampoo / balsam, hårgele, fuktighetskrem og lignende leveres kun ut hvis det er visuelt mulig å    kontrollere disse (gjennomlysbar emballasje)
Kvinnelig innsatte kan få utlevert en del kosmetikk ( ca. 1 sminke av hver sort)

Det er ikke lov å ta med inn: (listen ikke utfyllende)
Parfyme, Håndkle, Elektrisk tannbørst, Q-tips, Sengesett, Morgenkåpe, Hårspray, Tigerbalsam (art. m/sterk lukt), Tannpirker, Hårfarge, Tresko og sko m ”jerntupp”, Tanntråd, Alkohol/leskedrikker, Bilderammer, Bager/kofferter/ryggsekker, CD/DVD/Kassetter, Dukker/bamser/statuer/pyntegjenstander, Morgenkåpe, Radio/CD/DVD/kassett spillere, Skarpe metallgjenstander, Sølvpapir, Tepper (Muslimer kan søke om ”bønneteppe”), Finnlandshette/ balaklava, Klær med symboler som kan skape frykt/ ringeakt i fangemiljøet.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengselet tilbyr undervisning i matte, norsk og engelsk på grunnskolenivå samt repetisjon av grunnskolefag og eventuelt eksamen. Fengselet har også et 120 timers kurs i kosthold og livsstil. Vi har dessuten grunnkurs i mekaniske fag, hvor innsatte kan få vitnemål dersom de tar alle modulene. Sveisesertifisering kan godkjennes. Fengselet har kurs i alle delerav datakortet. Vi legger også til rette for selvstudium.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Ved fengselets arbeidsdrift har vi fem plasser på kjøkkenet, og ni plasser knyttet til vaskeri og renhold. Utvendig vedlikehold som maling, plenklipping og rydding på uteområdet gir arbeid til fire til seks innsatte om sommeren. På vinteren er det behov for en til to innsatte til snørydding og vedlikeholdsarbeid. Innsatte er også med på mindre byggeprosjekter på fengselet. Inne i fengselet arbeider en til to med oppussing av celler og annet vedlikehold. Vi har eget verksted med sveisetilbud, samt sandblåsing og pulverlakkering. Det er plass til inntil åtte innsatte ved dette tilbudet. Ved enkelte av arbeidsplassene i arbeidsdriften kan en være praksiskandidat for fagbrev, for eksempel kjøkken.
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Stavanger fengsel har egen fritidsleder som setter opp faste aktiviteter hver uke. Dette tilbudet varierer med fotball, volleyball, styrketrening, filmkveld m.m.
Annet som er spesielt for fengslet
Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Stavanger fengsel har programmet "Sinnemestring", som introduserer deltakerne for teknikker til å takle eget sinne og varer i to uker. Fengselet har også programmet Samtalegrupper for kvinner - VINN, som rettet mot kvinnelige innsatte, og "Stressmestring", som er et tilbud til nyinnsatte for å forebygge og redusere stress i en vanskelig situasjon. Stavanger fengsel er også pilot for prosjektet "Kvinner og vold". Vilkåret for deltagelse i prosjektet er at en har gjennomført Vinn-programmet. Etter gjennomført Vinn-program får deltagerne tilbud om å delta i "Kvinnegruppen". Etter avsluttet "Kvinnegruppe" får deltagerne tilbud om å opprette en selvhjelpsgruppe på Ettervernshuset i regi av Stavanger kommune.

Avd. rusmestring er en avdeling for menn ved Stavanger fengsel. Både varetekt og domsinnsatte. Her er det plass til 14. Innholdet i avdelingen vil være motivasjon og rusbehandling. Miljøarbeid er arbeidsmetoden. Inntakskriterier er rettighetspasienter og at de innsatte er motivert til å gjøre noe med sitt rusproblem. Det kan søkes om plass på avdelingen både før og under soning. Det kan også søkes om plass hvis du soner i andre fengsler, men vi prioriterer innsatte fra region sørvest. Avdelingen har NSAP - National Substance Abuse Program - Et rusprogram som fokuserer på at rusatferd er en lært respons på ulike problemer i livet.
Målet med programmet er derfor å hjelpe deltakerne med å lære og trene på nye og funksjonelle mestringsstrategier. Skal gå ut fra domfeltes behov. Skal rette seg mot definert, avgrenset målgruppe. Målet er å gi domfelte nye kunnskaper, ferdigheter og innsikt som fører til endret atferd/væremåte.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Den innsatte skal kunne motta besøk hvis ikke annet er bestemt. Besøk i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal kontrolleres, men kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det.

Alle som ønsker å besøke innsatte ved Stavanger fengsel må søke om dette på eget skjema. Skjemaet og informasjon om besøksregler finner du til høyre på denne siden. Vi ber alle besøkende om å rette seg etter gjeldende besøksregler og de pålegg som gis av anstaltens tjenestemenn. Ved brudd på reglene kan besøket avbrytes. Vi vil gjøre alle besøkende oppmerksomme på at ved alle besøk må den besøkende gjennom en kontroll før man kan komme inn i fengslet. Alle må passere gjennom en metallportal og vi har mulighet til å ta en ytre visitasjon av den enkelte besøkende. Besøkende skal samtykke til visitasjon. Dersom man nekter, kan vi avvise besøket, jfr. straffegjennomføringsloven §27. Vi gjennomfører all kontroll på en mest mulig skånsom måte for den besøkende. Vi kan også bruke hund ved kontroll (personsøk som i tollen).
 

Hva kan den besøkende ha med seg?
Det er ikke tillatt å ta med mat og drikke. Brus og sjokolade/snacks kan kjøpes i betalingsautomat; denne aksepterer mynt og kort. Kaffe kan kjøpes i kaffeautomat. En kopp koster 5 kr og betales kun med mynt. Se ellers "Orientering til besøkende" som kan lastes ned til høyre på denne siden.

 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Vi har et familierom og et barnerom, barnerommet er malt i koselige farger og har diverse leker og tegnesaker. Dette rommet har glassdør for å gi innsyn. Tjenestemennene ved fengselet vil opptre så diskre som mulig i forhold til kontrolltiltak og interne rutiner som inn- og utlåsing. Hvis det er til barnets beste er det muligheter for å gi adgang til utvidet- eller hyppigere besøk ved anstalten.

Annet
Penger, gaver etc må sendes innsatte via posten. Penger til innsatte kan settes inn på fengselets konto nr. 3201.27.23880. Adresse: Stavanger fengsel, Boks 5031, 4084 Stavanger
PS! Husk å merke en eventuell giro med innsattes navn eller innsattnummer.