Mobil Versjon

Revitalisering av samfunnsstraffen

Den 4. september avholdes det en konferanse om samfunnsstraffen i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm. 

 

Det er satt sammen et spennende program med blant annet innleg fra partnere i straffesakskjeden og arbeidsgivere, og innholdet i straffen belyses fra mange forskjellige vinkler. 

Program forkonferansen kan lastes ned her

Påmelding skjer via KRUS sine nettsider:

https://www.krus.no/paameldingsskjema.5226236-291012.html