Mobil Versjon

Optiker-dugnad i Oslo fengsel

130 innsatte i Oslo fengsel fikk øynene undersøkt da Norsk Optikerforbunds humanitære utvalg stilte opp og gjorde jobben på dugnad.

Bilde-optiker-resized

Det finnes mange unødvendig svaksynte og folk med synsproblemer i verden. Problemet er selvfølgelig størst i utviklingsland, men også i Norge sliter mange med ukorrigerte synsfeil. Undersøkelser i utlandet har vist at innsatte i fengslene oftere enn andre har synsproblemer som ikke har vært avdekket tidligere. Blant de innsatte har flere enn i resten av befolkningen synsfeil som ikke er korrigert med for eksempel briller

Optikerforbundets humanitære utvalg gjennomførte derfor i november 2017 et stort prosjekt hvor de gjorde synsundersøkelser på alle innsatte i Oslo fengsel som ville ha det.

Totalt fikk 130 innsatte undersøkt synet sitt, og de som hadde behov for det fikk briller gratis. Noen få ble også henvist til øyelege, blant annet for traumer på øynene etter slag.

På bildet tilpasser optikerne Anne Jervell og Åshild Martinsen briller til en av de innsatte.

De 10 optikerne som deltok meldte om fire lærerike og spennende dager, og både ansatte og innsatte i Oslo fengsel hadde gode opplevelser.

- Vi er veldig takknemlige. De innsatte satte veldig stor pris på dette, og i undervisningssituasjoner har vi sett umiddelbar effekt, sier tilbakeføringskoordinator Kristin Sandal i Oslo fengsel.

Det er første gang at et slikt tilbud blir gitt til innsatte i Norge, og optikerne syntes dette var en slik suksess at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner nå får samme tilbud.

Høyskolen på Kongsberg (HSN.no), som utdanner optikere, analyserer nå undersøkelsene som ble gjort i Oslo fengsel for å se om funnene som ble gjort der samsvarer med det som er funnet blant innsatte i andre land. 

Optikerforbundets humanitære utvalg har et ønske om å sette fokus på viktigheten av syn og øyehelse, samt hjelpe de som trenger det og som kanskje ikke har enkel tilgang til synsundersøkelse og briller.

-Det er ikke bestandig nødvendig å dra utenlands for å hjelpe. Det er ikke alle som har tilgang til det vi tror er enkelt å ha tilgang til her heller, sier en av deltagerne, optiker Kristin Solli Kristiansen til bladet Optikeren.