Mobil Versjon

Nytt kull fengselsbetjenter uteksaminert

164 nyutdannede fengselsbetjenter fikk onsdag 28. november overrakt vitnemål og distinksjoner.

KMJohansen på KRUS-vitnemål-28

Det skjedde ved en markering på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, hvor de nye betjentene nå har avsluttet to års utdanning.

På bildet til venstre gratulerer statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet en av de nyutdannede betjentene med bestått eksamen. Til høyre direktør Hans-Jørgen Brucker ved KRUS.

- Jeg vet at dere er godt rustet til oppgaven som fengselsbetjenter når dere går ut herfra i dag, sa statssekretæren, som selv er utdannet fengselsbetjent fra KRUS og gjennom mange år har tjenestegjort bl.a. i fengslene Ullersmo, Sem og Skien.

Inngripende
- Det å sette et menneske i fengsel er noe av det mest inngripende samfunnet kan gjøre med et individ. Dere har nå fått ballast til å takle hverdagen med de innsatte, og dere kommer til å gjøre en stor forskjell for dem, sa statssekretæren.

- Dere kommer til å få jobb, men det kan ta litt tid. Sånn var det også da jeg gikk ut fra KRUS, sa han.

JES-foto-KRUS-vitnemål-28

Også konstituert direktør Jan-Erik Sandlie (bildet t.h.) i Kriminalomsorgsdirektoratet gratulerte betjentene med dagen og ønsket dem velkommen i en etat som for tiden gjennomgår betydelige endringer.

- Soningskøen til norske fengsler er nå borte, etter at vi har slitt med den i 40 år. Men samtidig får vi nå nye utfordringer. I april 2016 var det 3900 innsatte i norske fengsler – i dag er vi nede i 3400. Antall innsatte i fengslene går altså ned, blant annet fordi stadig flere gjennomfører straff med fotlenke ute i samfunnet. 2019 blir det første året der fengsler stenges fordi vi har overkapasitet, sa Sandlie.

Fengsler stenges
Trolig vil mellom 200 og 250 fengselsplasser bli stengt i 2019. Det endelige tallet vet man først når statsbudsjettet blir vedtatt i desember.

- Diskusjonen om kriminalomsorgens økonomi tar nå mye plass, men den må ikke få overskygge den viktige oppgaven dere har påtatt dere. Det er møtet mellom dere og de innsatte som er kriminalomsorgen, sa Sandlie.

Kine-KRUS-vitnemål-28

Direktør Hans-Jørgen Brucker ved KRUS fulgte opp med å takke for godt samarbeid og spennende dager gjennom to år på KRUS. Han berømmet også kullet for gode, fengselsfaglige refleksjoner.

- Hold læringstrykket oppe i møtet med mennesker, og møt dem på en reflektert måte, sa Brucker, som også minnet om at fengselsbetjenter fra og med neste år kan fylle på med et tilleggsstudium som gir dem batchelor-grad.

Kjersti Hove, dekan ved KRUS, ga de ferske betjentene noen råd med på veien:

- Se mulighetene og vær på hugget faglig. Ta med kunnskapen deres ut og bruk den i møtet med innsatte og ansatte i fengslene. Ikke være blyge overfor andre profesjoner. Og søk utfordringer!

Tillitsvalgt Kine Fossbakk (bildet over) hilste fra kullet som nå forlater KRUS og begynner på ett års plikttjeneste i kriminalomsorgen.

Mange utfordringer
- Det har vært to år med mange utfordringer, både faglige og sosiale. Hvert individ har utviklet seg, og vi har knyttet bånd som jeg håper vi tar med oss videre. Og er det noe vi trenger, så er det nettopp kollegastøtte, sa hun.

Administrasjonssjef Ellen Ekhaugen ved KRUS rådet de nyutdannede til å lytte til erfarne kolleger og til å være gode rollemodeller for de innsatte.

- Og søk på de ledige stillingene som er å søke på!